תגובה לרשימה של רננה - מיכה קארו

לרשימתה של רננה ושאר אירועים "מפתיעים"...

אך לפני הכל ובקיצור, האירועים בבקרה ובגבע בנושא התמחור :

 * שום דבר לא הפתיע הכל היה צפוי, אך היו שהעדיפו לעצום עיניים, לאטום אוזניים ולשתוק.

או אף להלך רכיל על  "השלישייה שלא הבינה כלום" ואחרים.

מעבר לכל ההתרחשות חסרת כל היגיון לבטח היגיון ניהולי ויחסי אנוש, נשאל, כמה ציניות נדרשת או איזה  תכונות צריך לגייס כדי לבצע מהלכים כאלו?

 אשר לרננה ( צוות התימחור אבני "אבני דרך" )

1.  הטענה - " התקיימה פגישה ממוקדת עם קבוצת הגמלאים  לצורך הבהרת הסטאטוס שלהם" לוקה באי ידיעת העובדות,  כמו גם בניסוח בוטה :

* הפגישה המדוברת כלל לא עסקה "בסטאטוס הפנסיונרים"  אלא בבעיות כגון פנסיית נשים עקב יציאה מוקדמת ממעגל העבודה ושאר הרהורים  ואף נמנעו ממתן מידע לעיון.

* אף אחד לא הוסמך "להבהיר" לנו הפנסיונרים "רפי השכל"  את הסטאטוס שלנו ולבטח לא "אבני דרך" או "גבע לאן" ואף אחד מהפנסיונרים אינו זקוק להבהרה מכם ואין כאן עדר הרוקד לפי חלילן אנונימי.  ראוי שסגנון זה יפסק!!!

2.  הטענה הסתומה, " כללי התמחור נקבעו בנובמבר" אינה אלא עורבא פרח מהסיבות הבאות :

*.בשלב זה אף אחד אבל ממש אף אחד לא הוסמך לקבוע את כללי התמחור, כי כלל לא הגיעה השעה לכך ויעבור עוד זמן רב עד שיקבעו הנהלים.  בכתבה הקודמת נמנעתי מלציין את מהותה של מטרת הקדמת התמחור והנה בימים אלו בעיקר בבקרה אך גם בגבע, נחשפת לנגד עינכם הנדהמות המטרה ומהותה האמיתית  ושלא תאמרו לא הוזהרתם!!!

* הודעת חבר צוות גבע לאן כי "ההנהלה החליטה על כללי התמחור", חסרת כל משמעות.מי זו "ההנהלה" האנונימית שהוסמכה לכך, ע"י מי  ומתי?  ומשתמע מההודעה שקמה לנו רשות מחוקקת שהיא גם רשות מבצעת ואולי גם שופטת, נראה בהמשך...

* היכן פורסמו "כללי התמחור הידועים" לציבור?  לא פגשתי ולו  אחד היודע עליהם...

"כללי התמחור" אינם 5-6 שורות הנכתבות כלאחר יד, אלא מסמך חשוב מאין כמוהו שיש להשקיע בו עבודה רבה, דיונים ופגישות ובסוף הסכמות המובאות לאסיפה / הקלפי.

* הרשימה אף מציינת וללא בושה ומודיעה לנו שבכללי התמחור  "מישהו" אף לקח  סמכות לעצמו ללא אסיפת גבע, וקבע בפני מי נערער על התמחור... בדיחה גרועה  בעיקר כשמתברר הרכב "צוות הערעור הסופי". פשוט פשיטת רגל מוסרית, אמת שאין להסתירה!

בכל מקום מסודר, היו נזרקים כל ההליכים הללו לפח האשפה.  

בסיום הרשימה נכתב כי  התהליך מבוצע בשקיפות, בשיתוף פעולה ובנחת. נו באמת עד כאן!

ונשאלת שאלה קשה נוספת, האם הבודדים יחסית שמעט היטיבו עימם יפנו עורף לכל חבריהם לעבודה ולאורך שנים, כי אולי אין להם אלוהים אלא עגל הזהב .

לסיום – בין אם עוסקים אנו ב"עגל הזהב", או בחוברת שתוצא שעיקרי תכניה ניתנו לכם "גבע לאן" בנדיבות רבה במצגת של צוות הפנסיונרים, המשך התנהלות שכזו מצביעה  שתכנים אלה משמשים ככותרת בלבד ולא הופנמו!   לכן יש  לחזור ולקבוע זמנכם תם!

מיכה קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף