פעילות חוג העמקים

לשבוע שבין 23-28/2

*

חוג ספרות

יום שלישי,  25/2 שעה, 19:30 ע-ח-א

הסופר מאיר שלו על ספרו "שתים דובים"

*

חוג יהדות

יום ד'  26/2/14, גבע, 20:30

פרופ' ישעיהו גפני – מה ידע העולם הקלאסי על ירושלים
מופיע בעלון:
תגובות לדף