תגובות לתהליך התמחור - רבקה ארצי ; אילן לב

תהליך התמחור – מי החליט עליו?

המידע העולה ברשימתה של רננה, המפרט את תהליך תמחור המשרות בגבע, מלמד על נתק מוחלט בין הצוות המצומצם שעוסק בו לבין התקנון הבסיסי של גבע, (הדורש הסכמה רחבה של כלל הציבור בכל נושא נושא הכרוך באורח החיים בגבע. והנה עוד בטרם נתנה התשובה לשאלה פני גבע לאן? בטרם בחר הציבור בדרך וכבר מתבשרים אנו שהתהליך למימוש הדרך שכלל לא נבחרה עומד לפני סיומו. "תמחור" הוא שם התהליך.מי החליט על התהליך הזה? מי הסכים לו? מי התמנה לבצעו?איזו "הנהלה" החליטה על כלליו.? איזה ציבור בחר בהנהלה הזו?.

כמו כן, מתבשרים אנו ברשימתה של רננה שמונח זר ומוזר חדר לשפת החיים שלנו: "סטטוס". סטטוס לגמלאים. למונח הזר המוזר והמקומם הזה  אין כל מקום בחיינו. אף  אחד לא הוסמך "להבהיר לנו בצורה ממוקדת"כלשון הרשימה, מהו הסטטוס של חבר בגבע. לא "אבני דרך" ובשום אופן גם לא מי שחבר  בועדה שהתמנתה אך ורק לבדוק  את רצון הציבור בשאלה פני גבע לאן, ולקחה לעצמה את היוזמה להחליט החלטות פסולות ללא כל שיתוף הציבור.

יש להפסיק מיד את התהליך השגוי והמביש הזה. להחליט האם רוצים אנו להמשיך עם ההנחיה של "אבני דרך" שעד עתה הסבה לכולנו בושה ועוגמת נפש ועלתה בכסף רב מאד, לשוא.

רבקה ארצי

**********************

כן חוקי / לא חוקי – בטוח: מְבַיֵיש ומ..ריח!

השבוע קיבלנו, מספר חברים, העובדים ב'בקרה' את השווי הכספי של עבודתנו במפעל.

ואוי לאותה בושה!

אני כואב את הדברים ואומר אותם בשמי. 

חבר, אשר עבד שנים רבות, נתן את נשמתו ואולי גם חלק מבריאותו –

מקבל תמחור מעליב ופוגע.

העובדים איתו ועל ידו, במשרות דומות, ובמספר שנים פָּחוּת –

שכרם גבוה יותר בצורה משמעותית!

במה פשענו?  - - בכך שאנו חברי קיבוץ? בכך שאנו בעלי המפעל?

האם בתור חברי קיבוץ ובעלי המפעל – נגזר עלינו, החברים,   לוותר על שכר מכובד ומכבד אשר הולם שנות ותק-נסיון-מסירות-אחריות-רצינות, לטובת משכורות יפות וגבוהות למנהלים בכירים למיניהם? 

אני מבין בצורך להפרטת הקיבוץ – אולם - לא מקבל את הדרך!

ואתם - המנסים להוליך את השינוי בצורה לא חברית ולא הוגנת

רכשתם לכם עוד מתנגד.

אילן לב

מופיע בעלון:
תגובות לדף