תמחור משרות בגבע: סיכום ביניים והמשך תהליך - חברת אבני דרך

1/3/2016

תמחור משרות גבע- סיכום ביניים והמשך תהליך

לחברים שלום,

להלן סיכום ביניים בנוגע לתהליך התמחור המתבצע בימים אלו בגבע וכן פירוט בנוגע להמשך התהליך. לתמחור המשרות מקום מרכזי בתהליך קבה"ח על שינוי  באורחות חיים:

1.       המחשת תמונת מצב התפרנסות אישית לאחר שינוי אורחות חיים

2.      ההיתכנות הכלכלית של המודל.

3.      עלות השירותים (המשפיעה על גובה המס)

התהליך החל בחודש אוקטובר, במפגש עם הציבור בו הובהרה מטרת התהליך, פורטו שלביו וכן ניתנה התייחסות לשאלות שעלו מצד החברים.

במהלך חודש נובמבר נקבעו כללי התמחור, התקיימה פגישה ממוקדת עם קבוצת הגמלאים לצורך הבהרת הסטטוס שלהם וכן התקיימו פגישות עם מנהלי הענפים לצורך הסברת התהליך ותיאום לו"ז.

בחודשים דצמבר וינואר התקיימו תחילה פגישות קבוצתיות לחברים הנמצאים בתהליך לצורך הסבר כללי ולאחר מכן חברות צוות מ "אבני דרך" נפגשו בפגישות אישיות עם כל אחד מהחברים הנמצאים בתהליך התמחור לצורך הבנת התפקיד של כל חבר ומילוי טופס הגדרת תפקיד. לאחר מכן התקיימו שיחות אישיות עם המנהלים לצורך תיקוף הגדרות התפקידים.

כעת נמצאים בתהליך 146 חברים המשמשים ב155 תפקידים מתוכם 95 בענפי הקיבוץ ו60 בבקרה.

השלב הבא בתהליך הוא מסירת התמחור לחבר. מסירת התמחור תתבצע גם כן בפגישה אישית, בה יוצג לחבר התמחור שלו. במידת הצורך יוסברו מס' מושגים בסיסיים מעולם ההתפרנסות (כמו למשל עלות מעביד, ברוטו, נטו, אחוזי הפרשות סוציאליות וכד'). חבר שיהיה מעוניין, יוכל לקחת טופס ערעור  למלא ולהגיש עפ"י ההנחיות הכתובות בטופס.

החברים המערערים יוזמנו לפגישה עם המתמחרת בה יציגו את מהות הערעור. תשובה בנוגע לערעור תימסר לחבר בע"פ ובכתב. חברים שלא יהיו מרוצים מתוצאות הליך הערעור הראשון יוכלו לערער בפני צוות ערעורים שני בהתאם לנוהל שיפורסם להליך זה. תשובת הערעור השני תהיה סופית.

תוצאות התהליך ונתונים סטטיסטיים (כלליים, לא אישיים) בנוגע לתמחור המשרות יוצגו לחברים באסיפה שתהה מיועדת לעניין זה.

אנו תקווה כי כפי שהתנהל התהליך עד כה- בשקיפות, שיתוף פעולה ונחת- כך ימשיך גם בשלבים הבאים.

רננה וצוות התמחור,

אבני דרך.
מופיע בעלון:
תגובות לדף