תשובת צוות הגמלאים לכתבה של סמדר פרנס - מנחם מזור

חברים/ות-שלום לכולם,

להל"ן תשובתנו  לסמדר פ. (לכתבתה בדף מ-4.3.16)

1.בענין אי חוקיות ההצעה הראשונה של צוות ההיגוי (ו"אבני-דרך"),בפרק הפנסיה:

הדברים שאלי גורן, כתב בתמצית, משקפים לחלוטין את הדעה המקצועית והנחרצת, של רשם האגודות השיתופיות הקודם, כפי שהסביר בפגישתו עם חברים מצוות הגמלאים , כך גם מסרנו במפגש הגמלאים מ-25.2.16 (בו סמדר נכחה).

2.לכנות דעה מקצועית זו, כפי שסמדר כתבה: "אמירה מופרכת מיסודה..." (שפרושה: אין בה ממש, חסרת ביסוס, חסרת הגיון, הוכחה כלא נכונה),יש בזה הרבה יותר מיומרה משפטית –חסרת ביסוס ! (כדאי לדעת-שעמדת הרשם הקודם, בדבר אי חוקיות ההצעה הנ"ל, עבור גמלאי  גבע, איננה קשורה ואו נסמכת על ההסברים של סמדר, שלקוחים מתקנות הערבות ההדדית- בקיבוץ המתחדש,שגם אותם כתב אותו רשם קודם).

3.לדעתו של אלי גורן - אי החוקיות בהצעה הנ"ל (תקציב הגמלאים האחיד), מחייב הפסקת עבודה עם חב' "אבני דרך" (אגב-לדעה זו ישנם שותפים לא מעטים). העיסוק בהצעה הראשונה, רלבנטי בהחלט. (גם אם זו אינה דעתך), כדאי לזכור- שמתחילת העבודה של "אבני-דרך" בגבע (עם צוות השינוי)ב-4/14 ועד 12/15,המועד בו פרסמתם לציבור את "מודל פנסיוני חלופי-לא סופי ", עברה למעלה משנה וחצי, כשבכל התקופה הנ"ל, ההצעה שכללה "תקציב גמלאים אחיד ", היתה על הפרק ומתנגדיה לא זכו לאוזן קשבת-וזה בלשון המעטה.

(למותר לציין-שכסף רב שולם, כשכ"ט, לחב' "אבני דרך" בכל התקופה הנ"ל ).

בברכה, בשם צוות הגימלאים - מנחם מזור

מופיע בעלון:
תגובות לדף