שער

חדר האוכל


ציור של יונה שפרינגר שנות ה-50

מופיע בעלון:
תגובות לדף