דעות 2: צבי בן-צבי ; יפתח רונן

ליאיר ומנחם תודה

על ההרצאה המאלפת והברורה בכנס הפנסיונרים. הארתם והעליתם נושא מורכב ומסובך, שיש בו עניינים עדינים שעלולים להשפיע על העתיד של כל אחד בקבוצה.

קהל הפנסיונרים מטבעו כולל אנשים שלא קל להם לקלוט, להפנים ולהבין לעומק משמעות של דברים חדשים שלא עסקנו בהם מעולם. אתם הצגתם באופן ברור ומובן את עיקר הנושאים החשובים לפנסיונרים, בקיצור וברוח טובה. הישבתם רוח צוננת לפנים של כמה חברים מזיעים, נבוכים ומודאגים, שלא יודעים לדמיין אפילו איך יראה עתידם.  השרות שנתתם לציבור המבוגר   (ללא תמורה) לא יסולא בפז.

ושוב תודה , צבי בן צבי

*****************************

עלויות, שנוי, תביעות - וכיסו של החבר.

בדף גבע מתאריך19.2 התפרסמה שאילתה שנשאלה באסיפה בנוגע אל:

" עלות הייעוץ של ליווי תהליך השנוי עד כה ? כמה הוצאות עוד יידרשו להמשך התהליך? ומה הן כוללות? וכמובן: איפה הוחלט ?"

מעבר לרצון הלגיטימי והמבורך לשקיפות ולידיעה של עלויות, עומדת לדעתי, בין השורות של השאילתות , אמירה: שחבל על הכסף, ושכנראה היינו יכולים לעשות שימוש טוב יותר , בעשרות האלפים הרבים או מאות האלפים הבודדים שהושקעו ועוד יושקעו מן הסתם.

לדעתי: אם אידאולוגית ועקרונית הנך נגד שנוי , אז הכסף אינו ארגומנט, ממילא התהליך שגוי עקרונית ופסול ערכית.

אם הכסף הנו הארגומנט, אזי כדאי שנדע, שזו ההשקעה הכדאית ביותר שנוכל לעשות היום!

 ניסיונם של עשרות רבות של קיבוצים מראה,כי מימוש של תהליך השנוי מביא לקהילה בקיבוץ בינוני (כמו גבע) תוספת מקורות כספיים בהיקף שלשלושה עד ארבעה מיליוני שקלים בשנה, מתוספת הכנסות עבודת חברים ובהקטנת הוצאות בצריכה המשותפת.

לגבי החלק הנוסף בכותרת ( תביעות וכיסו של החבר ) הסרתי אותו לבקשת המזכירה.

יפתח רונן.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף