מהארכיון - זיוה אוחיון-רכט

‏מצאתי אצלי בארכיון ....  כאילו כלום לא השתנה כאןL....... זיוה אוחיון רכט

מודל ניהולי לגבע– הצעה להחלטה   3/9/2008

רקע להצעה -  חוסר יכולת לאתר מנהלים למודל המסורתי של ניהול במשרה מלאה.

להלן רשימת נושאים ובעיות שעלו בשלב הלימוד של הפורום* שהתכנס בנושא:

         ביקורתיות, חוסר התחשבות, חוסר אמון בין חברים וכלפי בעלי תפקידים.

         חוסר פרגון, מתח כתוצאה מאי יכולת להיענות לצרכים, חילוקי דעות לגבי עקרונות ונוהגים. לבעל תפקיד מופנים לעיתים רגשות והתנהגויות כולל תוקפנות שלא שייכים לתפקיד.

         הצהרה של בעלי התפקידים על אג'נדה מסוימת ללא מנדט מתאים מהציבור.

         בעלי התפקידים אינם רואים את עצמם כשליחי הציבור אלא כמובילים את הציבור לכיוון שבחרו בו לנכון.

         אין מספיק מקצוענות בניהול, קשה לאייש את משרות הניהול באנשים מתאימים.

         בעלי התפקידים אינם נצמדים לתוכנית עבודה ארוכת טווח ומתוכננת מראש עפ"י יעדים ברורים ומדידים. 

         חסרה חשיבה קדימה בבניית התהליכים – בנייה לוגית מתחשבת ונכונה.

         עזיבת מקום עבודה קבוע. חוסר וודאות, אין הבטחה לביטחון עתידי לגבי חזרה למקום העבודה הקבוע.

         אין סמכות ואין שיניים – מערכת מסורבלת ו"מסרסת". הרבה דיונים – חוסר סמכות אפקטיבי למנהל. אין הלימה בין אחריות לסמכות.

         היעדר אמצעי אכיפה.

         היעדר הכשרה מתאימה וליווי. כולל ייעוץ מש"א בתחומי קריירה ופיתוח עתודה ניהולית. "עד כמה אדם נתפס כבעל התאמה לתפקיד".

         לא התחולל מהפך חשיבתי וקהילתי בתוך גבע בתפישה הכלכלית בהתאם למשק הכלכלי העולמי. הצורך להתקיים ממקורות עצמיים ללא הפרדה של משק וקהילה גורם לבעיות עצומות בהתנהלות ובניהול.

         מצב חברתי חדש – החברים רואים את עצמם יותר ויותר כאינדיבידואלים ופחות ופחות כחברה קולקטיבית.

         תרבות דיבור ושיח מתחת לכל ביקורת. אין הקשבה ואין פתיחות לדברים חדשים.

         השפה מכתיבה את המציאות.

         יותר מדי החלטות עוברות לקלפי => אנרכיה.

·        פורום: יאיר עמית, חייק פורת, רחל עוזרי, זיוה אוחיון-רכט, רינת גלילי, איריס מינדל-רז, אורי ברזק, אלי גורן,  יוחאי רז, נחמן רז, רבקל'ה ארצי, יונה אורן, מנחם מזור, רחלי וייס.

מופיע בעלון:
תגובות לדף