עדכון מצוות פני גבע לאן - סמדר פרנס ; זו דעתי - רוחלה רז


צוות ההיגוי עבד בחודשים האחרונים על עדכון חוברת העקרונות בהתאם להערות ושאלות שהועלו ע"י מגזרים שונים :

הפרק העוסק בפנסיה שונה בהתאם לרוח הדברים ששמענו מפי הגמלאים.

נוסף פרק העוסק בהסדרי בניה שלאחר השינוי, נושא שלא הופיע בחוברת הראשונה ובמפגש עם הצעירים התבקשנו להתייחסות לעניין זה.

כמו- כן, נערכו התאמות בפרק הפרטות השירותים, כך שישקפו את רוח השינויים שנערכו בחוברת.

ב 2.3.16  יום רביעי בשעה 20:30 , מוזמן הציבור למועדון להצגת חוברת השינוי, המוצעת ע"י צוות ההיגוי. החוברת תחולק לתאי החברים בתחילת השבוע.

לקראת אמצע מרץ, אנו מתכננים לקיים חוגי בית בקבוצות קטנות והומוגניות בהן יתאפשר לכל חבר/ה לשמוע, לשאול, להשמיע ולהציע תיקונים .

לקראת פסח, לאחר חוגי הבית יתאסף צוות ההיגוי לדון בכל השאלות/ בקשות /הצעות שהעלו החברים במסגרת חוגי הבית, לניסוח סופי להצעה לשינוי אורחות חיים שתובא להצבעה בקלפי.

תודה לחברי צוות ההיגוי שלאורך תקופה ארוכה לקחו חלק בישיבות ארוכות וממושכות :

איימי אלוני, עליזה ידין, בעז ענבר, איתי לב, רועי לרון, יובל גלילי, מירה ידין, דליה זבולון, יפתח רונן, עופר שוורצמן, דבור'לה ואבנר בן יהודה, צקי גפן.

סמדר פרנס.

*************

בעניין הצעתה של זיוה לקחת את התפקיד המאוד תובעני וחיוני בחיינו השיתופיים.

כל הזמן אנו טוענים על כך שחברים לא מקבלים עליהם תפקידים חברתיים והנה קמה חברה ומציעה את יכולותיה לשאת בתפקיד שדורש כוחות נפש גדולים וחזקים.

אני מכירה טוב את זיוה ומאמינה ביכולתה, ברגישותה ובחוכמתה שיש בכוחה לנהל את חיינו השיתופיים בכבוד ובשמירת החלטותינו ותקנונינו . ואני מאמינה שתמצא הדרך הנכונה, יחד עם זיוה, כדי לאפשר לה למלא את תפקידה כפי שהיא הייתה רוצה למלאו, לפי אמונתה, לטובת כולנו, בכל יכולתה ומאודה. ואין לכך כל קשר להפרטות או במה שעומד לקרות או שלא בגבע כיום.

כל קיבוץ ימצא את דרכו המתאימה לו. אני מאמינה ביכולתה של זיוה להובילנו , בחיינו השיתופיים,  בחריצות ובאמונה ועל-כן אני קוראת לכל החברים לתמוך בזיוה, לעזור לה בדרכה לטובת כולנו.  ונרגיש כולנו שיש התחשבות ותשומת לב לכל בעיותינו, ויש מי שמקשיב ומשתדל לטפל בדברים ובצרכים השונים. ולעזור כפי יכולתה ולא להזניח דברים הדורשים טיפול ובירור.ולזיוה- עלי והצליחי.

רוחל'ה רז

מופיע בעלון:
תגובות לדף