תגובה לנכתב בדף בשבוע שעבר - רחלי וייס

התייחסות לנכתב בדף שבוע שעבר

1.     החלטנו על שנוי בגבע, האומנם?

מתוך כותרת השם: "פני גבע לאן?הליך ברור". ניתן להסיק שאנו עוסקים בברור האופציות... וכל האופציות פתוחות.....בדף השבועי 2106 פורסם.." המזכירות מביאה הצעה לפתיחה בתהליך של ברור הסכמות בנושא "פני גבע לאן".המזכירות רואה בנושא צורך הכרחי בגבע לאור ריבוי מגוון הדעות לגבי החיים בקבוצה". גם ההצעה שעליה הצבענו בקלפי טוענת   " אין הסכמה רווחת ביחס לפתרון הרצוי למהלכים הנכונים." מה עוד שלכניסה להליך שנוי יש כללים ברורים של התנהלות המוגדרים בתקנון שלנו.- הצעת הקלפי ביוני 2014 לא עומדת בקריטריונים הללו.

פרישה של מספר רב של חברים שנבחרו לצוות מחייבת הסבר לציבור הבוחרים בם. באיזה אחוז של פורשים יש עדיין לצוות הזה גיבוי לייצוג כל הגילאים וכל טווח הגישות כפי שהוצג בהצעה?

במשמר העמק מנהלים כל כמה שנים הליך של ברור הסכמות שכזה. זה שאני נחשפתי אליו דווקא לא דחף לשינוי אורחות חיים, אלא לדברים אחרים....

אם כך לא החלטנו בגבע על שנוי. יתרה מכך חבל שכמה ממובילי התהליך מתנהלים ופועלים כאילו אנחנו כבר אחרי החלטה שכזו..

2.     תגובה לפסוקים לשבת של צלילה:מה היו אומרים חכמים על המבקרים בדף את המבקרים בדף? 

מן הסתם היו אומרים אותו דבר...תחילה, חייב אדם לבדוק את עצמו.

ומה היו אומרים העוסקים בנפש האדם? שההתקפה היא הגנתם של אלה שאינם רוצים או יכולים להתמודד באופן עניני, אמיץ ובשל רגשית עם ביקורת.

עשיית דלגיטימציה לאנשים המעבירים ביקורת  כהצדקה לחוסר ההתייחסות לתכנים המדוברים מזכירה משטרים אפלים... וכך גם אם לכותב יש "קיסמים" בין השיניים ו"קורות" בין העיניים ושאר חסרונות- זה לא מבטל את זכותו להביע את דעתו בנוגע להתנהלות הציבורית שנאמרת באופן לגיטימי בדף השבועי שזה הכלי שבחרנו לעצמנו כדי לקיים מנהג דמוקרטי זה...וזה לא פותר את המבוקרים מחובת ההקשבה...

רחלי וייס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף