ממש"א - אלון קרל
 (12.02.2016)

עדכון בנוגע למספרה, בגבע

פאני פרץ, הספרית, אשר עובדת בגבע מזה חמש שנים, הודיעה על החלטתה לסיים את עבודתה, בגבע.

פאני תסיים בסוף חודש פברואר – 2016.

בשם החברות והחברים, אני מודה לפאני על שנות עבודתה

ועל התספורות הרבות והיופי שהביאה לקיבוץ.

בשלב זה נבדקת האפשרות לגבי שילוב של ספרית, במקום פאני.

המעוניינים להמשיך ולהסתפר, במספרה בגבע, יוכלו לעשות זאת, בידיה האמונות של הילה אידלמן.

הילה, שגם היא עובדת ומספרת בגבע, מזה שבע שנים, ממשיכה בעבודתה וניתן לפנות אליה ולתאם תור למספרה.

הילה נמצאת בגבע בימי שלישי בכל שבוע, מבוקר עד... ובמידת הצורך, ובתיאום מראש, תגיע ליום נוסף.

מספר הטלפון של הילה, לקביעת תור – 052-3720574052-3720574

עובדי חוץ

תזכורת ובקשה! נא לדאוג, ובכל דרך, להביא את תלושי השכר, עד ל- 15 לכל חודש.

בסוף חודש ינואר, לדוגמא, חסרו 28 תלושים, מחודש דצמבר.

להבאת ורישום התלושים, והתאמתם לכניסות הכספים בחשבונות גבע, יש חשיבות רבה. כל עיכוב בכך, מייצר עבודה נוספת, ועיכובים, שחלקם פוגעים בקיבוץ, למול רשויות המס והחזרים של כספים המגיעים לקיבוץ, לא חבל ?

במאמץ לא גדול, כל אחד יכול לדאוג ולהביא את תלוש השכר, בזמן, למשרד חשבות שכר או למש"א, בבקשה!

משרות ותפקידים פנויים, בגבע

1.                יו"ר רשות הבינוי– מזה זמן שצוות איתור, שנבחר למשימה, מחפש ואין מוצא. הצוות ניפגש ופנה למספר חברים, ונענה בשלילה.  מדובר באחד התפקידים המהותיים לקבוצה, ורצוי מאוד שמישהו.מתוך הקבוצה, ישא בתפקיד. כל זמן שעובר, אינו עושה טוב לנושא.

נציגי ציבור להנהלת משאבי-אנוש– כזכור ההנהלה עוסקת בתחומים של עבודה, פיתוח עובדים ומינויים. נדרשים חמישה נציגי ציבור, להנהלה זאת. לעת עתה, הציעו עצמם שלושה, בלבד, אשמח לפניות נוספות.

פדיון זכויות, מעבודת חוץ

בשנת  2015 -  נפדו והובאו, אחר כבוד, לקבוצת גבע  כ- מיליון ₪. (1,000,000 ₪)

עיקר הפעילות נעשתה על ידי איריס, שעסקה בנושא גם בשנה קודמת, שנה בה נפדו למעלה ממיליון וחצי₪, בזכויות שונות מעבודת חוץ.

הפעילות של פידיון זכויות, מעבודת חוץ, נמשכת גם השנה, ונראה שתישא פרי, לא פחות, משנה קודמת.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף