מפקד חברי גבע למפלגת העבודה - דני פלגמפקד חברי גבע– למפלגת העבודה :

שבוע טוב וחמים לכולם,

מצורף כאן מכתב שפרסם אודי פלד-מרמת יוחנן- למה להתפקד למפלגת העבודה!!!.

אני מזכירה שוב- קיבוצים שפקדו במסגרת מבצע החתמות במקום מרכזי כמו חדר אוכל, הצליחו לפקוד עשרות חברים חדשים.

חיוני לסיים המפקד הכי מאוחר סוף פברואר, וזאת בשל לוח הזמנים הצפוי לבחירת יו"ר מפלגה ומוסדות הכולל גם תקופת הכשרה של חצי שנה!. מפקד גדול יותר משמעותו יותר נציגים/חברים של המחוז במוסדות המפלגה!.

בהצלחה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

למה לי פוליטיקה עכשיו / אודי פלד – רמת יוחנן

אני לא מתעניין בפוליטיקה" אבל הפוליטיקה מאוד מתעניינת בך. במידה רבה אפילו קובעת את איכות חייך.  "ממילא הקול שלי לא משפיע ואף אחד לא מחשיב אותו" – ממש לא נכון. לקול שלך במקום הנכון ובעיתוי הנכון השפעה רבה שלא ניתן להתעלם ממנה.

בבחירות הכלליות לכנסת, הקול הפרטי שלך באמת לא שוקל הרבה, אבל בפריימריז המתקיימים לקביעת הרשימה לכנסת (במפלגות שבהן הרשימה לכנסת נקבעת בתהליך כזה ולא בהחלטה בלעדית של ראש הרשימה), הקול שלך שווה מיליון. בפריימריז לקביעת רשימת המפלגה לכנסת (כולל מועמד המפלגה לראשות הממשלה) מאות או אפילו עשרות קולות קובעים למועמדים אם "להיות או לא להיות".

בניגוד לבחירות לכנסת בהן יכול להצביע כול אזרח, בפריימריז רשאים להצביע רק מי שהתפקדו למפלגה לפני התאריך הקובע.

לרמת יוחנן פוטנציאל של 400-450 מתפקדים. מספר כזה של מתפקדים למפלגה אחת הופך אותנו ל"ממליכי מלכים" – לא פחות. 

למה זה חשוב לנו? כבר אמרנו, הפוליטיקה, וממילא הפוליטיקאים, קובעים ומכתיבים את איכות חיינו. החל מחוקי מס הכנסה וביטוח לאומי, דרך מתן או שלילת זכויות בקרקע, מכסות ומחיר מים, קיום או יבוש ענפי חקלאות... ועד לפנסיה ולבטחוננו האישי והחברתי.

פיזור כוחנו על קשת כל המפלגות – ממילא מאפס את כוחנו. המנעות מהתפקדות – מונעת מאתנו לממש את כוחנו.

המפלגה היחידה שבה יש למחוז הקיבוצים השפעה מכרעת היא מפלגת העבודה/המחנה הציוני. בכול שאר המפלגות משקלם של הקיבוצים שואף לאפס – ובהתאם הכוח להשפיע על מה שחשוב לנו. הקיבוצים הם המחוז הגדול במפלגה. מזכיר התנועה – ניר מאיר התוודה לאחרונה שבתחילה חשב שלא לעסוק בנושאים פוליטיים, אבל לאחר בחירתו נדהם לראות כיצד שרי ממשלה וחברי כנסת עומדים בתור להיפגש אתו, ועד כמה גדולה השפעת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, ודרכה על ההוויה הישראלית כולה.

לאחרונה עמד כוחה הפוליטי של התנועה הקיבוצית למבחן בעת הגשת "חוק ההסדרים" ו"חוק תקציב המדינה", שבמקור כללו גזירות קשות על המגזר ההתיישבותי/חקלאי בכלל, ועל הקיבוצים בפרט. חברים מהשורה וודאי לא היו ערים או מיודעים למאבק שהתחולל – ואשר בסופו – בוטלו כול הגזירות.

חברים, יש לנו משקל משמעותי, גם כקיבוץ רמת יוחנן, וגם כחלק חשוב בהשפעה שיש למחוז הקיבוצים כולו, והכול תלוי בדבר אחד – ברמת המודעות וההתפקדות שלנו. במידת נכונותנו "לרכז מאמץ בגזרה צרה" – במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה – ולא תחת פיזור כוחנו על פני כול הקשת הפוליטית.

"מה כבר נדרש מאתנו?" – יציאה לדקה אחת מאדישות, ציניות והיעדר אמונה בכוחנו. בואו נתפקד ונעניק לעצמנו את הזכות לשלוט – קצת יותר – בגורלנו.

הביא לדף דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף