למה חשוב להתפקד למפלגת העבודה - דני פלגלמה חשוב לנו חברי גבע להתפקד לחברות במפלגת העבודה:

§        רגע לפני סיום המפקד השנתי !! –אני שואל ומשיב .מה חשוב יותר ?  חשוב להצביע בבחירות  למפלגת העבודה. ואכן בבחירות אשתקד נספרו בקלפי בגבע 314 קולות ל"עבודה".  ואף על פי כמפלגה - הפסדנו בבחירות.

§        ולמה חשוב להתפקד למפלגת העבודה !!! כי החברות במפלגה נותנת לנו יכולת השפעה במספר תחומים .

§         קודם כל זכות לבחור את הרכב ה"סיעה" והיו"ר שלה.

§        התנועה הקיבוצית וגבע בתוכה אינה "נספרת" ע"י השלטון הנוכחי-קרי ממשלת ישראל . הן בתחומי הכלכלה ( דגש לחידלון הממשלתי בעיקר ביחס לחקלאות ) והן בתחומי הפיתוח , המקרקעין , הפריפריה, אזורי עדיפות לאומית ועוד.

§        נגעתי רק בקצה המזלג בנושאים "הרגישים" – בסופו של דבר התוצאה תהיה שלא יהיה לנו ( התנועה הקיבוצית) אף חבר כנסת !!. 

§         לסיכום – המפקד יסתיים בסוף ינואר  2016 .הסכום הכספי לשנה בגין חברות אינו מבוטל  : 55 ₪ לגימלאי/ת – 75 ₪ ל"צעיר".

§         ואף על פי כן ולמרות הכל - אני פונה באופן אישי  "בקול קורא" זה – לחדש את ההתפקדות . וגם פונה לחברים חדשים להצטרף לשורותינו.

§        נכון להיום – כאשר נותר עוד שבוע ימים בלבד  !!! רק 20 חברים/ות חידשו את "חברותם" . ( זו תוצאה מובהקת של "החלטה אומללה")

§        אני עומד לרשותכם בנושא זה – ניתן לאשר חידוש בפניה אישית אלי . בע"פ או בכל אמצעי התקשורת של המאה ה-21

§        בנוסף לכך מצורפת בדף השבועי - פנייה אישית לחברי גבע - של ח"כ איתן ברושי על חשיבות ההתפקדות חברי הקיבוצים  למפלגת "העבודה".

בברכה דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף