התרוקנות מתוכן - רחלי וייס

התרוקנות מתוכן / רחלי וייס

לאחרונה, אנו עדים€ למגמה של מעבר מהשתתפות דהיינו מעורבות מצד החברים ל-שיתוף בלבד. ניתן לראות זאת ב"חיסול" וועדת מנויים, שהייתה אחראית על איוש תפקידים ( וועדה המורכבת מנציגי ציבור בלבד, בלי השתתפות של בעלי תפקיד, כפופה לאסיפה )–€ למעבר לאיוש תפקידים על ידי מנהלי מגזרים ויו"רים. ניתן לראות מגמה זו גם בניסיון להביא לדיון כלכלי חצי שנתי  בלא  שלחבר היה מספיק זמן לעיין בנתונים , המפגש נערך בצהרים ואסיפת החברים מצורפת כלאחר יד בסיום הדיון בוועדה הכלכלית. או בעובדה שאין מתייחסים לשאילתות המבקשות מידע מבעלי תפקיד כמו מרכז משק  כמשל,  או בעובדה שמתעלמים מבקשות חברים להעלאת נושאים לדיון כמו נושא ההשכרות . ניתן לחוש זאת סביב "עצמאות ההתנהלות" של התאגידים למיניהם, ששכחו שהכול שייך קודם כל לקהילה, לכולנו. אלה שנויים מהותיים בתפיסה ולא שנויים טכניים או קוסמטיים ועלינו להיות ערניים לכך. החלטות מסוג זה מעבירים אותנו מדמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית , מעבירים את מרכז השליטה מהחבר להנהלות. כשאנו מדברים על שוויון בין היתר אנו מתכוונים€ לשוויון בשליטה על הגורל האישי והקולקטיבי שלנו. לכן התפתחה בקהילות הקיבוציות דמוקרטיה ישירה, שהופעלה הן בתהליך קבלת החלטות בנושאים חברתיים-קהילתיים והן בנושאים כלכליים-יצרניים. טענות שיש להחליף צורה זו בדרך שבמסגרתה ההחלטות יתקבלו רק על ידי נציגים נבחרים, או ממונים בעלי ידע מתאים, "מקצועי" - כך שההחלטות יתקבלו במהירות, ללא התערבות של הציבור הרחב בקבלת ההחלטות, מאחר שאין לסמוך על התנהגותו והחלטותיו, הביאה לקריאה להחליף€ את "כוח ההמון" ב"אליטה שלטת".

אנו צריכים להיות מודעים שמעבר זה בין השאר גורם לריכוז סמכויות בידי יחידים, להגדלת המרחק בין החבר לקהילה , לפגיעה בחלוקת העוצמה השוויונית וביכולת לממש שותפות בקבלת החלטות. עלינו להיזהר שהשיתוף לא יהפך לסיסמא ריקה מתוכן.

כמו כן עלינו לשמור שתפקיד המזכיר שהוא תפקיד חברתי לא יתרוקן מתוכן גם הוא אם נצרפו לתפקיד מנהל הקהילה. הגדרות התפקיד של שני תפקידים אלה שונים בתכלית ולעיתים אף מנוגדים. לדוגמא, מנהל קהילה יחשב תחשיבים ויביא את הקול שכבר נשמע במזכירות לא אחת שזה יקר לקלוט בנים חברים חדשים לגבע- מזכיר בניגוד לכך צריך להביא את הפן החברתי של משמעות קליטת הבנים בגבע... וכן הלאה. דגם זה של מנהל קהילה שמאגד בתוכו את שני התפקידים מתקיים בהרבה קיבוצים מתחדשים, שם התפקיד החברתי התרוקן מתוכן ורק התחשיב הכלכלי מדבר - אבל אנחנו לא שם. לא יתכן שמצד אחד נתנהל כקבוץ שיתופי עם הנהלה כה מנופחת- מזכיר משק במשרה מלאה על משק בהיקף מצומצם, מנהל מש"א בארבעה ימים בשבוע ועוד יועצים ועוזרים למיניהם ומאידך נבקש לעצמנו מזכיר שהוא גם מנהל קהילה. מתן כוח שכזה בידי מזכיר שהוא גם מנהל קהילה חיצוני לא תואם את הקבוץ השיתופי של היום. מה עוד שגם החלום שמישהו חיצוני "ינהל" אותנו טוב יותר נכשל במבחן המציאות, פעם אחר פעם.

יתכן שעלינו לעשות יותר ואולי אחרת ממה שעשינו בניסיון לגייס חבר או קבוצת חברים שייקחו על עצמם את הניהול החברתי של גבע.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף