מן העתונות

מן העתונות

מי בוחר את הנהלת הקיבוץ

מתוך ידיעות הקיבוץ 1/1/2016

למי מותר לבחור צזכיר/ה מנהל/ת קהילה ומרכז/ת משק בקיבוץ – לוועדת קלפי או לוועדת איתור שמינתה המזכירות. עוזר רשם האגודות השיתופיות פסק


מופיע בעלון:
תגובות לדף