פתיחת חשבונות בנק לחברים

פתיחת חשבונות בנק לחברים, מה הייתי רוצה לדעת בנושא?

1.                 שאלה: כיצד אפתח חשבון בבנק במסגרת המבצע?

תשובה: נציגות הבנק תגיע לגבע. תשב עם כל חבר/ בית אב, בנפרד ותסייע  בפעולה.

2.                ש:    אילו כספים ייכנסו לחשבון הבנק שלי?

ת:  * העברה שוטפת של כספי היתרה הבלתי מנוצלת מתקציבי החודשי.

*  יוכלו להיכנס כספים פרטיים מכל מקור שהוא.

*  במעמד פתיחת החשבון או בסמוך לו, חברים בעלי יתרת זכות, יועבר  לחשבונם כשליש מהיתרה הצבורה. השאר, יתרת הצבירה תועבר בהקדם בהתאם ליכולת הקיבוץ.

3.                שהאם יהיה לחשבוני כרטיס אשראי?

ת:  כרטיס אשראי לחשבון הפרטי, יינתן לחבר ע"י הבנק. כרטיס האשראי   הישן מגבע, יבוטל.

4.                ש: מה בנוגע לקניות בתשלומים שנעשו בכרטיס האשראי של גבע?

ת: במידה והתשלומים העתידיים לא יועברו לכרטיס החדש, תשלומים אלו ימשיכו להיפרע מהתקציב הכולל בגבע.

5.                שהאם אוכל להמשיך בניהול הוצאותיי במוסדות גבע כרגיל, כולל קופת בית?

ת:  כן. יתרת הזכות בסוף החודש תועבר ע"י גבע לבנק.

6.                ש: היכן ירשמו משיכת המזומנים בכרטיס אשראי החדש לקניות בתשלומים?

ת: הוצאות אלו יזקפו לחשבון הפרטי בבנק

7.                ש:  אם סיימתי חודש בחריגה כספית, מה אז?

ת:  לא יועבר כסף לחשבונך בבנק. החוב יישאר בגבע ויקוזז בחוֹדש העוקב.

8.                  ש: האם אקבל דיווח חודשי על הוצאותיי מהנהלת-חשבונות כבעבר?

ת: כן. יינתן דיווח חודשי כבעבר. היתרה הבלתי מנוצלת תירשם כהעברה לבנק בדיווח החודש הבא.

9.                  שמה קורה לחברים בעלי חוב חריג? (לא אני כמובן. . .)

ת:   קיים חוב שיש לגביו הסדר, ניתן להשאירו בגבע בהסדר שנקבע או להעביר את החוב לבנק על פי תנאיו.

10.           ש: האם אני יכול לבחור באפשרות לא להעביר את התנהלותי הכספית לבנק, ולהמשיך בגבע כרגיל?

ת: חבר/ה מעבר לגיל הפרישה, יבחר את האופן בו יתנהל, בקיבוץ או בבנק.

11.           שהאם אוכל להוציא כסף בקופת בית?

תכן. למעט חברים שהוגבלו בשל חובות. כך גם ההסדר לגבי קבלת צ'קים  בקופה.

החברים שיש להם שאלות נוספות יפנו לאלי מזרחי או לאיציק מור וייענו.   

צלילה לקס / אלי מזרחי
מופיע בעלון:
תגובות לדף