משולחן המזכירות

אסיפת קבוצת גבע

תערך ביום ג' 19/1/16 בשעה 18:00 במועדון לחבר

סדר היום

1.      אישור מינוי ענת נצר כיו"ר זמני של ועד ההנהלה לתקופה של 3 חדשים. אישור המינוי באסיפה.

2.                  הצגת תקציב אחזקות גבע ואישור באסיפה.

3.                  הצגת תקציב הקהילה ואישור באסיפה.

חוברות תקציב אחזקות ותקציב קהילה ניתן לקבל במזכירות.

 

משולחן המזכירות

1. ביום    12/15 /29 התקיים דיון בהשתתפות חברים בנושא יישום תכנית הבניה הרב-שנתית משנת 2009.

בישיבתה ביום 12/1/16 אישרה המזכירות הקמת צוות לגיבוש הצעה להקצאת מקורות כספיים להמשך יישום התכנית בתקציב 2015.

2. המזכירות מציעה לאסיפה למנות את ענת נצר ליו"ר זמני של ועד ההנהלה לתקופה של 3 חדשים.

 פרלמנט שבת בבוקר


מופיע בעלון:
תגובות לדף