עפר ברזק - יקיר ענף השקדים

מילה טובה

יקיר ענף השקדים לשנת 2015  - עפר ברזק

 

מזה שנים רבות , מתקיימת פגישה של כל מגדלי השקדים בארץ, המדריכים החקלאיים, אנשי מועצת הפירות  ומועצת הצמחים , בסיום עונת הקילוף והפיצוח של השקדים בגבע.

פגישה זו היא מסיבת סיום לעונה כולה , בה נמסר למגדלי השקדים סיכום התוצאות של הענף

בשנה החולפת , כולל יבולים בארץ ובעולם וכיווני פיתוח לעתיד.כמו"כ מנוצלת פגישה זו לתת פרס ראשון למגדל המצטיין ביבולי שקדים בשנה ,ו"יקיר הענף" לאדם שתרם בשנים האחרונות  לקידום והגדלת הענף בארץ.בשנת 2015 – החליט שולחן המגדלים והמדריכים להעניק לעפר ברזק את "יקיר הענף", על פועלו בשנים 2011 – 2014 .

מופיע בעלון:
תגובות לדף