משולחן המזכירהמשולחן המזכירות

אסיפת קב' גבע נערכה ביום ג' ה – 11.2.14.

סדר היום:

א.                הוצגה מועמדות רענן פרנס לריכוז המשק בהמלצת צוות האיתור ואישור הנהלה      כלכלית.

הנושא עובר לקלפי. לבחירה בקלפי נדרש רוב של 60% לפחות ממספר המצביעים בעד ונגד.

ב.                 פתיחת חשבונות בנק לחברים. הצעת ועדה-כספית, באישור המזכירות.

נשאלו שאלות רבות במהלך האסיפה שאת חלקן נפרסם לקראת המשאל.

הנושא עובר לקלפי.

ג.                   תוכנית לבניית כלבו/מרכולית.

התוכנית הוצגה ע"י רענן(הפרוייקטור המיזם). הערכת עלות, 350,000 ₪.

האסיפה מעבירה את הנושא לקלפי.

בהינתן אישור ציבורי, יעשה כתב כמויות ויבוררו עלויות מדויקות.

קידום המיזם הוא חלק מהשקעות קהילה 2014. פירוט מסודר של השקעות קהילה, על פי המסגרת הכספית שקבעה הנהלת כלכלית, יוצג באסיפה.

הקלפי בשלושת נושאי האסיפה יתקיים ביום שישי – 28.2.2014.

שבת שלום, צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף