משולחן המזכירות

 

משולחן המזכירות

א. אסיפה לדיון באישור תקציב ועד אחזקות ותקציב הקהילה, תתכנס ב – 19.1.2016

ב.                 עבודת המזכירות

1.                  המזכירות ממשיכה לפעול, ומתכנסת על פי הצורך.

2.                  המזכירות תציע לאסיפה מינוי זמני של חבר/ת מזכירות לתפקיד יו"ר ההנהלה, עד להיבחר יו"ר קבוע.

ג.  הצעה למבנה ארגוני

המזכירות תגיש בהקדם לאסיפה הצעה למבנה ארגוני הכולל:

יו"ר ו' הנהלה/מזכיר – חבר גבע.

מנהל קהילה – אדם חיצוני אשר יקבל סמכויות מזכיר בתחום החברתי וינהל בנוסף את התחום הכלכלי של הקהילה.

המשמעות היא חלוקה שונה בתחומי האחריות והסמכויות של יו"ר ו' ההנהלה ומנהל קהילה.

שבת שלום

*****************

לפני הסערה

 

צילום אבשי בן-יהודה

מופיע בעלון:
תגובות לדף