משולחן המזכירות - צלילה

 

משולחן המזכירות

ישיבת מזכירות קב. גבע נערכה ביום ג' 29/12/15

סדר היום כלל:

א.    דיון באירגון פעילות המזכירות.

ב.     דיון עם חברים בחידוש התכנית הרב-שנתית לבנייה ושיפוצים(משנת 2009)

פרטים לגבי שני הנושאים יובאו בזמן הקרוב.

*******************************************************

הבהרה

לכל תפקיד-נבחר בקב. גבע נקבעת הגדרת תפקיד, הכוללת בין השאר, את משך הקדנציה והליכי הבחירה.

מועמד נבחר במשאל לקדנציה מלאה אלא אם כן נתקבלה החלטה בהנהלות על קדנציה קצרה ונמסרה ע"כ הודעה באסיפה טרם ההצבעה.

שבת שלום, צלילה לקס

********************************************

אסיפת  חברי קב. גבע

תיערך ביום ג' 5/1/2016 בשעות 18:00-13:30 במועדון

בסדר היום

1.       אישור תכנית המשק

אחזקות גבע

תקציב קהילה

2.      הצגת תקציבי תאגידים:

חקלאות

מכון שקדים

ק.ג. חשמל

פעילויות המוסך

בקרה

ההצבעה לאישור תכנית המשק תהיה באסיפה.

סיכומי התאגידים מובאים לדיון לאחר אישור ועד ההנהלה של כל תאגיד ותאגיד.

ניתן לקבל את חוברת התקציב במזכירות – ביום ב' 4/1/2016      
מופיע בעלון:
תגובות לדף