משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 21.12.15

סדר היום כלל:

1.      הצגת מועמדים לכהונת נציגי ציבור במזכירות:

כרמלה גלילי, רוחלה לוסטיג, עופר שוורצמן.

ההצבעה על המועמדים (קלפי) תיערך ביום שישי 1.1.2016.

לאישור המינויים נדרשים 50% תומכים מבין המצביעים בעד ונגד.

כדאי לזכור: מי שרושם נמנע אינו נספר במניין המצביעים. לכן יש לרשום רק בעד או נגד.

2.      יונה רבי – מציג עצמו כמועמד לתפקיד מזכיר קב' גבע.

ההצבעה על המינוי (בקלפי), תיערך ביום שישי 1.1.2016.

לאישור המינוי נדרשים 60% (לפחות) תומכים מבין המצביעים בעד ונגד.

****************************************

הערות למצבים משתנים

1.      בכל הליך בחירה קיימת האפשרות שמועמדים לא ייבחרו לתפקיד אליו הם מוצעים.

2.      נשאלת שאלה מה יהיה במצב בו חבר גבע , המועמד לתפקיד מזכיר, אינו מקבל את הרוב הדרוש בקלפי.

כיום מזכיר גבע מכהן גם כיו"ר ועד-ההנהלה, החייב עפ"י תקנות האגודות להיות חבר האגודה.בנוסף, קיים איחוד וועדים של ועד ההנהלה והמזכירות.(תקנון האגודה)

3.      בקיבוצים שונים ניתנו פתרונות למצב של מזכיר חיצוני. יוצרים הפרדה בין תפקיד יו"ר ועד-הנהלה  של האגודה, חבר גבע, ובין תפקיד מזכיר, שיכול להיות  אדם חיצוני.

מודל כזה קיים לדוגמא בקב' יזרעאל (שיתופיים), מזה מספר שנים.

4.      אם ייבחר יונה רבי לתפקיד, יכהן כפי שהיה עד כה, כמזכיר ויו"ר ועד הנהלה.

אם לא ייבחר, תגיש המזכירות מודל ארגוני מפורט לדיון ציבורי, מודל הכולל יו"ר ועד הנהלה ומזכיר חיצוני.

5.      בחירת אדם חיצוני כמזכיר חברתי, מאפשרת שינוי נוסף, ע"י איחוד תפקידים של מזכיר חברתי ומנהל קהילה למשרה אחת בהיקף מלא.

איחוד המשרות יש בו יתרונות רבים שיידונו, אם ייווצר מצב אפשרי לכך..

שבת שלום

צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף