מתכון בטוח לעוולות - אלי גורן### תגובה - סמדר פרנס

מתכון בטוח לעוולות לחוסר הוגנות ולבזבוז כסף

בכל מקום שכתוב בזמן האחרון "צוות גבע לאן" נראה שאין צוות כזה יותר והוא לא מתכנס. שלושה או ארבעה חברים ללא סמכות, פועלים ללא הצוות שנבחר.

מתכון זה מוביל לחוסר הוגנות, בזבוז כסף ולעוולות רבות.

נראה לי שהמזכירות צריכה להפסיק את הריצה הלא חוקית הזו.

                                                                                                         אלי גורן

*********************

תגובה לכתבת אלי גורן :

הצוות שנבחר בקלפי עובד ומתכנס בדיוק בהתאם להחלטות, ובדיוק כפי שמתואר בכתבות הנכתבות על ידִי מעת לעת לדף השבועי.

כפי שכבר תואר על ידי פעמים רבות בעבר: צוות ההיגוי מתפצל לצוותי עבודה אליהם מצורפים גם חברים נוספים. מגובשת טיוטת עבודה ראשונית שמוצגת לצוות ההיגוי הרחב. צוות 'פני גבע לאן' דן, מתלבט ולבסוף מאשר.

 מכאן – מובאים הדברים לדיון לציבור הרחב. כ ך אנו עובדים מיום בחירת הצוות בקלפי ועד היום.

צוות 'פני גבע לאן' אכן התכווץ במהלך השנה וחצי מאז היבחרו. החברים שבחרו להישאר משתדלים להגיע לכל הפגישות, מחויבים לתהליך ושותפים מלאים בו.

חברי הצוות: מירה ידין, עופר שוורצמן, בעז ענבר, יפתח רונן, דליה זבולון, איתי לב, רועי לרון, איימי אלוני, דבורה ואבנר בן יהודה, עליזה ידין, עומר רז, צקי גפן, יובל גלילי, סמדר פרנס.

                                          בברכת חברים,

                                                                                                   סמדר פרנס.בפרדס

מופיע בעלון:
תגובות לדף