בחירתו של אלי מזרחי להמשך תפקיד גזבר - מוקי, יהודה בכר

בחירתו של אלי מזרחי לתקופת כהונה נוספת כגזבר

לחברי גבע שלום

הנכם הולכים להצביע בקלפי על בחירתו של אלי מזרחי לתקופת כהונה נוספת, וברצוני לפרט מדוע אני חושב שיש לתמוך בבחירתו באופן ברור ומובהק.

אני נמצא בגבע כ 3 שנים שבמהלכן עבר הטיפול במערך הבקרה והדיווח הכלכלי פיננסי של הקיבוץ שינוי דרמטי לטובה, כאשר בשנתיים האחרונות אלי היה ציר מרכזי בשיפורים אלו.

הקיבוץ התנהל בגלל מערכת דיווח מיושנת, שלא נתנה מצג און ליין מדויק שמאפשר קבלת החלטות נכונות ובזמן .עובדה זו גרמה לנזקים ארוכי טווח לא מעטים לקיבוץ.

אלי מהווה ציר מרכזי בכל הקשור לבניית מערך הדיווח האיכותי שאנחנו נהנים ממנו היום, וכן הוא יזם וניהל את תהליך הסדר החוב מול הבנק ,הסרת הערבויות והשעבודים מהקיבוץ. מהלך זה היה לא פשוט, והצלחתו נשענה לא מעט על המקצועיות של אלי והאמון שהוא נהנה ממנו מצד הבנקים.

אומרים שניהול פיננסי לא מקצועי עלול להפיל גם ארגונים בריאים. גבע איננו ארגון  שיש לו עתודות שומן רבות, והוא זקוק לניהול כספי הדוק ומקצועי. לא תמיד ניהול מסוג זה עובר בנעימים, והוא עלול להביא לעימותים פה ושם, אך עלינו להבין ,שמחיר זה הוא חלק בלתי נפרד ממשחק שאין בדרך כלל חלופות טובות יותר.

אלי ממלא את תפקידו לדעתי על הצד הטוב ביותר ושומר באדיקות על האינטרסים ארוכי הטווח של הקיבוץ. יש חשיבות גדולה מאוד לשמור על רציפות של ניהול כספי מקצועי לאורך זמן ואלי יכול להמשיך לעשות זאת בצורה טובה ביותר.

אני תומך בכל ליבי שאלי ימשיך בתפקידו וימשיך לנווט את הספינה הפיננסית של גבע, ומבקש מכם כי תתמכו בו.

בברכה,

יהודה בכר

**********************

אלי מזרחי – לגזברות...

אלי מזרחי מסיים בזמן הקרוב שנתיים של גזברות בגבע והוא מועמד לכהונה של שנתיים נוספות.

כמי שכיהן עד לפניו בתפקיד זה, אין לי ספק כי אלי הוא מקצוען בתחום זה ובתחום הנהלת חשבונות בכלל.

נכון כי מספר חברים אשר נזקקו לשרותיו, יצאו לעתים בתחושה לא נוחה מהטיפול אשר קיבלו, אבל זה דינו של כל בעל תפקיד.

ויחד עם זאת, אני ממליץ לבחור בו שוב לגזברות, בידיעה שהשרות אשר הוא נותן לגבע ולמפעליה וענפיה בכלל, הינו השרות הראוי לנו ככלל.           

בתודה לכולכם, מוקי

מופיע בעלון:
תגובות לדף