משולחן המזכירות - צלילה ; מש"א - אלון קרל

 

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי גבע תיערך ביום ב', 21.12.15 בשעה 21:00 במועדון

א.      יונה רבי- הצעת מועמדות לתפקיד מזכיר.

ב.    חברים נוספים למזכירות כנציגי ציבור (חסרים להרכב שלושה נציגי ציבור)

1-                 עופר שוורצמן                2- רוח'לה לוסטיג     3-  כרמלה גלילי 

לבחירת נציגים נדרשת תמיכה של 50% לפחות, מקולות המצביעים בעד ונגד.

להשלמת מספר נציגי הציבור במזכירות, חסרים שלושה חברים (לאחר יציאתם של הילי לוי ואיתי לב מסיבותיהם וחבר שהיה חסר מלכתחילה )

סיכום אסיפת חברי גבע מתאריך 14.12.15

1-                 בחירת גזבר- מוצע אלי מזרחי (כיהן שנתיים) לשנתיים נוספות (2017-2016)

ההצעה במשאל. לבחירה נדרש רוב של 60% מקולות המצביעים בעד ונגד.

 מועד המשאל: יום שישי 25.12.15 .

2-                 עדכון תקנון השכלה, ההצבעה, במשאל. יום שישי 25.12.15

מישיבת המזכירות 15.12.15

1.                 הצגת תכנית קהילה 2016  , ללא השקעות

הביא לדיון- איציק מור מנהל הקהילה.

לאחר דיון כולל בתוכנית הכלכלית 2016 וקביעת היקף דיבידנד המועבר לקהילה,

תובא תוכנית הקהילה במלואה לדיון באסיפה, כולל השקעות.

2.                 סיום תפקיד

איציק מור מנהל הקהילה הודיע למזכירות על סיום תפקידו בגבע. איציק יסיים את עבודתו בגבע בעוד חודשיים (ע"פ הסכם העבודה) כך שיוכל להשלים משימות שכבר החל ביישומן וכמובן ישלים הצגת תקציב קהילה.

הנהלת מש"א והמזכירות יטפלו במציאת מחליף לתפקיד מנהל קהילה, בנהלים המקובלים.

3.                 בחירת מזכיר

מצוות האיתור לבחירת מזכיר נמסר דיווח למזכירות: הצוות פנה לחברים ואף ראיין באופן מעמיק כמה מהם, הצוות לא איתר מועמד לתפקיד, אם בשל סירוב החברים עצמם ואם בשל חוסר התאמה.

4.                 הצעת מועמדות לתפקיד מזכיר.

יונה רבי מעמיד עצמו לבחירת הציבור לתפקיד מזכיר.

יונה הציג את הצעתו למזכירות.

המזכירות, כמו צוות האיתור, אינה תומכת במועמדות יונה לתפקיד.

הנושא יובא לאסיפה לדיון ולקלפי.

לבחירה נדרש רב של 60% ממספר המצביעים בעד ונגד.

בהתאם לתוצאות ההצבעה במשאל, יבחנו אופציות אחרות שגם הן תובאנה לדיון ציבורי.

שבת שלום, צלילה

***********************************

 


עדכונים

מרכז צוות צח"י–רון וייס התנדב לרכז את הצוות ובזמן הקרוב ייחל בבנייתו של הצוות, מחדש.המינוי אושר במזכירות גבע וכן מאחלים לרון, בהצלחה במשימה, לרון ולכל הקבוצה.

פעילות במשאבי אנוש–ענת לביא תהיה בחופש מ- 16.12.15 ועד 05.01.16.

עקב זאת ובתקופה זו, נבקש מכולם להתאזר בסבלנות באשר למענה טלפוני.

ל "הגדיל ראש" לעניין תורנויות והחלפות.   יתכן שדפי העבודה יועברו לאחר ה- 05.01 שכן תפעול תוכנת העבודה, יהיה בחסר.

נאחל לענת, חופשה נעימה וחזרה לשגרה בכוחות מחודשים.

עובדי חוץ ותלושי שכר, ודוחות מקופות גמל וקרנות-

בבקשה לתת תשומת לב לנושא הבאת התלושים עד ה- 15 לכל חודש למשרד חשבות שכר או משאבי-אנוש.

כמו כן לשים לב לדברי דואר אשר להם קשר עם מקום העבודה, בהווה או בעבר ולהעביר למשרד חשבות שכר או משאבי-אנוש. דפי חשבון, פנסיה, ק.השתלמות וכיוצ"ב.

יו"ר רשות הבינוי המשרה הזאת עדיין מחכה ומצפה למועמד מתאים ומעוניין.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע
מופיע בעלון:
תגובות לדף