דף 2195

 

דף מספר 2195  ו' בטבת תשע"ו 18 בדצמבר 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

בעקבות שאלות שנשאלתי וכאלה שלא...

פרדס ה'אור' שליד בית הקברות אמור להיקטף השנה קטיף מסחרי והוא אינו פתוח לקטיף החברים.

חשבתי לא לכתוב על כך, אבל בעקבות פנייה של אדם, המתגורר מחוץ לגבע, בקשר לפרי שאמא שלו מביאה לו מהפרדס שלנו, ובידיעה שלאותה אמא עוד כמה בנים שבטח אינם מקופחים, וידוע לי שיש עוד רבים וטובים, החלטתי להעלות את הנושא בכתב. אין עינינו צרה בחברים ומשפחות שבאים לפרדס אוכלים ונהנים מהטבע ומטעם הפרי אבל כמו שציוונו חז''ל: ''בכליך לא תיקח''.אני מבקש להתיחס לבקשה בהבנה ומבטיח שלאחר הקטיף נודיע לחברים שניתן לבוא ולקיים מצוות לקט.

בשם צוות הנוטעים, אבשי

 מחזור ה' מימין לשמאל: ניקה , רינה, יוחנן, דוויד,אלי,עזר

כתה א' מתגייסת לקטיף אשכוליות 1935

מופיע בעלון:
תגובות לדף