משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

א. אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ב' 14.12.15 , בשעה, 20:00 במועדון

1.                  אלי מזרחי – לכהונת גזבר לשנתיים

הצעת ועד אחזקות (הנהלה כלכלית) ומזכירות.

כהונת גזבר היא לארבע שנים. אלי מזרחי נבחר לשנתיים ועתה הוא מוצע לשנתיים נוספות.

לבחירת גזבר נדרש רב של 60% מהמצביעים בעד ונגד בקלפי.

2.                  הצעת עדכון לתקנון השכלה. (לימודי חברים ). הצעת ו. השכלה והמזכירות.

השכלה - 2016

הצעה לשינוי תקנון השכלה שאושר ב- 2010 במשאל.

***********

מישיבת המזכירות 8.12.12

המזכירות אישרה, בהמלצת ועדת-קליטה, את כניסתם של אפרת ויפתח גביש למסלול קליטה החל מינואר 2016.

אפרת, כמועמדת ויפתח, בשנת קליטה ובהמשך שנתיים מועמדות.

אפרת ויפתח נמצאים בגבע שנתיים כתושבים.

נאחל למשפחה כל טוב והצלחה בקליטתם..

שבת שלום, צלילה לקס

***************************************

וועדת השכלה מבקשת לצור מספר שינויים והתאמות בתקנון ההשכלה הקיים.

בשבוע שעבר פרסמנו את תקנון ההשכלה המחודש ( עם השינויים ),  ללא מקור להשוואה.

לכן, השבוע אנו מביאים בפניכם את התקנון הקיים 2013 עם הצעות לשינויים 2016.

בברכה,

ענת לוין –בשם וועדת השכלה
מופיע בעלון:
תגובות לדף