כל העולם במה!
שימו לב!
מודעון גבע – משודר בתחנה 900 בממיר הדיגיטלי

הזמנה של בית הספר לבחינת בגרות בתיאטרון
האירוע כולל 3 הצגות מקוצרות לחצי שעה שאותן מבצעים תלמידי י"ב של הרחבה 5 יחידות בתיאטרון. בהנחייה של בלה בן-ארי. מגבע מציג ונבחן בבגרות הזאת רז פירסטנברג.
בחינת הבגרות בשני שלישי הבא.

כולם מוזמנים!


מופיע בעלון:
תגובות לדף