סיכום מפגש צעירים והורים - ו. דור צעיר

מפגש צעירים

בתאריך ה6.11. התקיים מפגש צעירים והורים בנושא "דור צעיר". הגיעו כ- 30 איש, צעירים והורים. הצעירים והוריהם העלו סוגיות לטיפול והתייחסות לוועדת צעירים. לאור דברים שנאמרו במפגש, נפגשה הוועדה והגיעה לסיכומים הבאים:

1.     ינוסח מסמך "ידידותי לקורא" המרכז את עיקרי החובות והזכויות  של הצעירים בשלבים השונים.הדף  ינוסח באופן בהיר וחד, יצמצם את מרחב הפרשנות, כאשר כל פרק מופנה לתת יחידה בתוך ועדת צעירים : טרום צבא/שנת שירות,  שנת שירות, צבא/שירות לאומי, שנת בית (מדיניות העסקה בגבע,  עבודה מועדפת וכו), במ"ש,  "תקופת פסיכומטרי", סטודנט (מלא, חלקי.... בהקשר לחדרים/ חלף שימוש בחדרים ),  צעיר לאחר לימודים ועד גיל המוגדר כסוף מסלול (נכון להיום –גיל 30).

מסמך זה יינתן לצעיר במפגש אישי בו תינתן לו האפשרות גם לבקש הבהרות. חברי הוועדה יזמו פגישות לקראת ותוך כדי השלבים השונים.

2.     עדכון סעיף בתקנון הנוגע לצעיר הלומד באופן חלקי. עדכון מלא ופירוט  יובא לדף לאחר אישור התיקון במזכירות.

3.     זהר ברג הצטרף לוועדה ורועי לרון עזב.  לרועי תודה ולזהר – ברוך הבא.

4.     חלוקת אחריות בין חברי הוועדה :כתובת לטיפול בנושא צעירים בשנת בית ובתקופת הפסיכומטרי- רחלי וייס. הכתובת לצעירים טרום שרות ובזמן השירות -מוניקה פיסטינברג.למסלול לומדים, במ"ש/ עצמאות כלכלית, חדרים- סמדר פרנס. פייסבוק דור צעיר, תקשורת ומדיה- שירה ווילסון.

5.     וועדת דור צעיר תהיה מעורבת במדיניות הנוגעת לעבודת הצעירים בכלל ובשנת בית בפרט. צעירים מוזמנים לפנות לרחלי לצורך ליווי ועזרה.

6.     כמובן שצעירים  והוריהם מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי הוועדה לצרכי ברור והעלאת סוגיות הקשורות להתנהלות בזמן המסלולים השונים.

7.      נושא  הבטחת זכיותיהם של הצעירים שמלאו את חובת שנת הבית כגון:א. לעגן התחייבות זו במסמך משפטי. ב. להקים קרן בה ייצבר כסף לטובת מלוי מחויבותיה של גבע לצעירים על פי תקנון צעירים,, גם לאחר שינוי אורחות חיים במידה ויחול אינו בסמכות הוועדה.

8.     בדיקה מחודשת של התניית שנת הבית בקבלת התנאים של מסלול צעירים נכון להיום, תעלה לדיון אם לא יחולו שינויים באורחות חיים.

9.     חודשו נהלי עבודה של הוועדה, מועדים למפגשים, חלוקת תפקידים ועוד.

10. המלצה- צעירים מוזמנים לפנות לחברי הועדה בכל עת ובכל עניין.... חברי הועדה מחויבים לשמש אוזן קשבת בכל עניין ודבר (גם אם בקשת הצעיר לא מתמלאת באופן שציפה).

בברכה, חברי ו. דור צעיר: שירה קפלן, אביב רון, זוהר ברג, מוניקה פ. רחלי וויס וסמדר פ.

מופיע בעלון:
תגובות לדף