מכתב לחברים בנושא תמחור משרות - אבני דרך

תמחור משרות

 כחלק מתהליך בחינת אורחות חיים, אנו נדרשים לערוך תמחור משרות, המהווה נדבך בהתנהלות החדשה.   התמחור ייעשה על ידי אנשי מקצוע מהחברה המלווה את התהליך, "אבני דרך".

"פני גבע לאן"מכתב לחברים בנושא תמחור המשרות

שלום לכולם,

אנו עומדים בפני שלב בו ייערך תמחור אישי לכלל החברים. התמחור ייקח בחשבון את שווי המשרה בה עוסק החבר תוך התייחסות למרכיבים אישיים אובייקטיבים המשפיעים על השכר: השכלה ונסיון רלוונטיים. התמחור נעשה בהתאם למחירי שוק העבודה בסביבה הקרובה ובתנועה הקיבוצית כולה.

התמחור יתבצע תוך הדברות ושיתוף החבר בתהליך מחד, ושימוש בכלים אובייקטיביים מאידך.

להלן תיאור התהליך:

1.      שליחת שאלונים אישיים לכל החברים למילוי לקראת הפגישה עם צוות "אבני דרך".

2.      פגישה של חברת צוות "אבני דרך" עם כל אחד מהחברים העובדים בענפי המשק לצורך קבלת הגדרת תפקיד.

3.      פגישות עם המנהלים לצורך הבהרה ותיקוף הנתונים שהתקבלו מהחברים.

4.      תמחור המשרה כולל מרכיבים אישיים (השכלה, נסיון רלוונטיים).

5.      קבלת משוב מהמנהלים על מבנה המשכורות בענף, כולל היררכית השכר והשוואה למשכורות השכירים בענף.

6.      פגישה נוספת עם החברים למסירת תמחור המשרה.

7.      פגישות ערעור- במידה והחבר מעוניין, יוכל לערער על תמחור המשרה מול המתמחרת. הערעור יוגש בכתב ותתקיים פגישה נוספת של החבר והמתמחרת לשמיעת הערעור והחלטה בעניין.

8.      ערעור  מול ועדת ערעורים של הקיבוץ- במידה והחבר מיצה את אפשרויות הערעור מול המתמחרים ועדיין חש כי לא קיבל מענה מספק, יוכל לפנות לועדת הערעורים הפנימית של המשק שתוקם בהמשך ותכלול איש מקצוע חיצוני.

מוזמנים לתמחור:

חברים העובדים בענפי המשק באופן קבוע, משרה מלאה או חלקית.

עובדי חוץ מתומחרים במקום עבודתם (בתלוש המשכורת). 

הערה אישית:

אנו מאמינים בתהליך הוגן, שקוף ומשתף. לפיכך מוזמן כל חבר ליצור דיאלוג עם צוות התמחור, בכל שלב.

בברכה,

רננה שאול   אבני דרך


מופיע בעלון:
תגובות לדף