עדכונים ושינויים בתקנוני הבריאות בגבע

עדכונים ושינויים במערכת בריאות ורווחה

לחברים שלום

בתום 3 חודשים מכניסתי לתפקיד, ועם הצורך שעלה לצמצם הוצאות ולהתייעל (בכל ענפי הקהילה והמשק), מוצגת לפניכם טבלה המרכזת את השינויים המרכזיים במערכת הבריאות בגבע.

חלק מהשינויים כבר מתקיימים, ועל חלקם רק הוחלט והם עומדים להיכנס לתוקף עם פרסום זה. עברו החלטת וועדת בריאות (ו.חינוך בנושא ועדת ייעוץ ילדים) ומזכירות.

 

השינוי

משמעות כספית לשנה

מרפאה

צמצום משרת אחות שניה (מ3/4 ל1/2)-בוצע

כ 25 אש"ח

פזיותרפיה

קבלת זיכוי חלקי מקופת חולים על הטיפולים הנערכים בגבע- מבוצע

כ 50 אש"ח

רפואה משלימה

הגבלת עלות טיפול בודד ל200 ש"ח

 

בית סביון

דיירת חיצונית נוספת מבוצע

כ 100 אש"ח

ועדות ייעוץ מבוגרים וילדים

שינוי תקנונים (מצ"ב)

כ 75 אש"ח

סה"כ חיסכון צפוי - כ 250 אש"ח

·         הבהרה לגבי רפואה משלימה (אלטרנטיבית): עד היום לא הייתה הגבלה לעלות טיפול בודד, על פי ההחלטה החדשה הטיפולים יהיו דרך ה"מושלם" או טיפול עד 200 ₪

 10 טיפולים ראשונים – השתתפות החבר ב50% מעלות הטיפול

 מעבר לכך השתתפות מלאה של החבר

(מספר הטיפולים ומידת ההשתתפות נשארו כפי שהיה)

·                                ועדת בריאות נפרדה משני חברים, נציגי ציבור, שסיימו את תפקידם לאחר שנים רבות בוועדה: נירה קורן ואמנון רונן ולשניהם תודות.

אנו זקוקים לשני נציגי ציבור חדשים.

המעוניינים/מוכנים, מוזמנים לפנות אלי או לאלון (מש"א)       

מעבר לכל הכתוב לעיל, המערכת מתפקדת ונותנת את שירותיה, לטובת כל החברים, בזכות כל העוסקים במלאכה בנאמנות ובמסירות.

לפניכם התקנונים הבאים:

1.                              תקנוני  ועדת ייעוץ מבוגרים מאי 2015 ותקנון מעודכן (דצמבר 2015)

2.                              תקנוני ועדת ייעוץ ילדים מיוני 2014 ותקנון מעודכן (דצמבר 2015)

***************

ועדת יעוץ-קיבוץ גבע

מאי 2015

·                                תקנון זה מתייחס למועמדים וחברים בלבד

תקנון טיפולים נפשיים לחברים ומועמדים:

1.     כל חבר/מועמד זכאי במידת הצורך לטיפול נפשי.

2.     הפניה לקבלת ייעוץ תעשה רק דרך ועדת יעוץ. חבר המתחיל טיפול ללא אישור, יחויב במלוא עלות הטיפול

3.     לכל חבר בועדת יעוץ הסמכות לאשר טיפול.

4.                 גבע מאפשרת לחבר/מועמד 10 פגישות ראשונות ע"ח הקבוצה

5.                 מעבר ל 10 הפגישות הנ"ל יחויב החבר ב10% מעלות הטיפול למשך 20 פגישות נוספות. לאחריהן יחויב החבר ב20% מעלות הטיפול

6.                             תעריף שעת טיפול הינו תעריף "התחנות"- עד 300 ש"ח כולל מע"מ.

7.     חבר/מועמד המעוניין במטפל שעלותו גבוהה מהסכום הנ"ל, ישלם את ההפרש

8.                 בידי ועדת יעוץ רשימת מטפלים אליהם ניתן לפנות (כמובן, ניתן לבחור בכל מטפל אחר, לפי רצון החבר)

9.     במידה וטרם חלפו שנתיים מסיום הטיפול והחבר מעונין לחזור למסגרת טיפולית, ישתתף החבר ב20% מעלות הטיפול

10. הנסיעות על חשבון החבר

צרכים מיוחדים יבדקו ע"י הועדה באופן פרטני.

*********

ועדת יעוץ-קיבוץ גבע

דצמבר 2015- עדכון

·                   תקנון זה מתייחס למועמדים וחברים בלבד

תקנון טיפולים נפשיים לחברים ומועמדים:

1. כל חבר/מועמד זכאי במידת הצורך לטיפול נפשי.

2. פניה לקבלת ייעוץ תעשה רק דרך ועדת יעוץ. ללא אישור יחויב החבר במלא העלות

3. לכל חבר בועדת יעוץ, הסמכות לאשר טיפול.

4. גבע מאפשרת לחבר/מועמד 10 פגישות ראשונות ע"ח הקבוצה

5. פגישות 11-30 יחויב החבר ב20% מעלות הטיפול

6. מפגישה 31 יחויב החבר ב50% מעלות הטיפול

במידה וטרם חלפו שנתיים מסיום הטיפול והחבר מעוניין לחזורלמסגרת טיפולית, יחל התהליך מהכתוב בסעיף 5 לעיל

7.     לאור הרפורמה בקופת חולים בנושא בריאות הנפש, לפיה קיימת אפשרות לקבל טיפול פסיכולוגי דרך הקופה (ע"י מטפל עצמאי) בעלות של: טיפול ראשון- 55 ₪ וכל טיפול מעבר לראשון-132 ₪, מוצע כי חבר שיבחר ללכת לטיפול פרטי ישתתף ב20% מעלות הטיפול, החל מהטיפול הראשון, ולאחר 20 טיפולים יחויב ב50%

8.     הנסיעות על חשבון החבר

·                                צרכים מיוחדים יבדקו ע"י הועדה באופן פרטני.

בברכת בריאות לגוף ולנפש

ועדת ייעוץ-גבע

***********

ועדת חינוך

תקנון ועדת יעוץ ילדים- יוני 2014

מערכת החינוך בגבע רואה חשיבות במתן שרותי חינוך מיוחד (אבחונים וטיפולים(  לילדי הקבוצה כחלק מטיפוחם וקידומם.

התקנון המפורט בזאת בא להסדיר את נוהלי ועדת יעוץ ילדים: 

1.                 מימון ותקציב

1.1              עלות הטיפולים ע"ח ועדת חינוך.

1.2              לועדת יעוץ ילדים מוקצב תקציב שנתי שהוא כחלק מתקציב החינוך הכולל.

1.3            אחריות לניהול התקציב בידי רכזות ועדת יעוץ ילדים.

2.                 פנייה לטיפול

2.1            הפנייה לטיפול / אבחון תעשה על ידי ההורה לרכזות ועדת יעוץ ילדים.

2.2            אין להתחיל טיפול או אבחון ללא אישור רכזות הועדה, במידה ולא ניתן אישור, המשפחה תחויב במלוא עלות הטיפול.

2.3            פנייה לכל סוג של טיפול תעשה בצירוף מכתב מרופא המשפחה.

3.                 תשלום 

3.1            ההורה משלם על האבחון / טיפול ומקבל זיכוי מתקציב ועדת חינוך, על ידי האחראי/ת לתחום.

3.2            תעריף שעת טיפול הינו 300 ₪ (כולל מע"מ) את ההפרש עבור טיפול יקר יותר ישלמו ההורים.

3.3            הטיפול ע"ח ועדת חינוך 45 פגישות בשנה, כולל הדרכת הורים, החל משנת הטיפול השנייה, ועד בכלל השתתפות ההורים תהיה 10% ממחיר הטיפול.

3.4            עלות מקסימאלית לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד פעם שלוש שנים. 

3.5            פעם בחצי שנה ההורה יקבל דו"ח על מספר הפגישות וההוצאות הנלוות לאבחונים והטיפולים. 

 

ועדת חינוך

תקנון לאבחונים טיפולים ופרא רפואיים לילדים

הצעה לאישור דצמבר 2015

1.     עלות הטיפולים ע"ח ועדת חינוך.

לשם מימון טיפולים אלה יקציב רכז החינוך תקציב משוער על בסיס שנים קודמות, באחריות מנהלת החינוך המיוחד לעקוב אחר ההוצאות וההחזרים מקופות החולים.

2.     הפנייה לטיפול תעשה ע"י ההורה, לאחראי/ת על תחום טיפולי ילדים ונוער. התחלת טיפול ללא אישור, המשפחה תחויב במלוא עלות הטיפול.

3.     יש לקבל מכתב הפנייה מרופא המשפחה לכל טיפול או אבחון. ללא מכתב הפנייה לא יינתן החזר מהמושלם .

4.     מינואר 2016 כל הטיפולים יהיו אך ורק דרך המושלם.

5.     התשלום עבור הטיפול ישולם ישירות על ידי ההורים.

6.     כל תהליך ההחזרים דרך המושלם ייעשה אך ורק על ידי ההורים. מצורף טופס בקשה לקבלת ההחזר,אליו יש לצרף את הקבלה וההפנייה מרופא המשפחה. את הטופס, הקבלה וההפנייה  יש לשלוח לכתובת המופיעה בראש טופס הבקשה.

7.     עם קבלת ההחזר יש להביא את ההודעה למזכירה הרפואית-רוחלה לוסטיג ויתקבל זיכוי בהתאם.

8.     הדרכת הורים תהיה כחלק מסך הפגישות של הילד/ה .

9.     תעריף שעת טיפול הינו עד 300  ₪ (כולל מע"מ) את ההפרש עבור טיפול יקר יותר ישלמו ההורים.

10. ועדת חינוך מאשרת 35  פגישות לשנה כפי שמאפשר המושלם. פגישות אלו כוללות את כל סוגי הטיפולים הפרא רפואיים.(פסיכולוג, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת,מטפל בבע"ח, מטפל באומנות,וכו') אם במהלך השנה עוברים את מכסת 35 הטיפולים, ההמלצה של ועדת חינוך היא,

או תשלום מלא של ההורים, או הפסקה וחידוש הטיפול בינואר של השנה החדשה.

11. עלות מקסימאלית לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד פעם ב6 שנים. )ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד האבחון נעשה דרך ועל חשבון בית- הספר )

12. הנסיעות על חשבון ההורים. 

13.             פעם בחצי שנה ההורה יקבל דו"ח על מספר הפגישות וההוצאות הנלוות לאבחונים והטיפולים. 

14.             טיפול מורכב יותר מטיפול רגיל (מספר מטפלים בילד אחד או מספר מטופלים בו זמנית באותו בית אב) יידון, יאושר וייבחן לאורך זמן בוועדת ייעוץ ילדים.

15.             תמיכת גבע תינתן בהתנייה של שיתוף פעולה מלא, מיצוי זכויות, בקשות מביטוח לאומי וכ"ו. משפחות המטופלות ע"י עו"ס / רווחה מתבקשות לדווח לועדת יעוץ על מנת לקבל החזרים עבור טיפולים / אבחונים.

16.             ניתן לפנות למזכירה הרפואית רוחלה לוסטיג בכל שאלה או בעיה לגבי ההסדר החדש.

בברכת בריאות טובה

ועדת ייעוץ ילדים

מופיע בעלון:
תגובות לדף