חוג העמקים לשבוע שבין 9-16.02.14
לשבוע שבין 9-16/2
*
חוג ספרות
יום ראשון 9/2, שעה, 20:30 ע-ח-א
בלהה בן-אליהו
המה יעשה אדם כדי לחדש את עצמו
שירה מאת עגנון
*
חוג יהדות
יום ד' 12/2/14, גבע, 20:30
דר' משה יגר – וינגיט והתנ"ך
*
יום א' 16/2 מועדון הזמר עם שרהל'ה שרון


מופיע בעלון:
תגובות לדף