מן הארכיון- תולדות 1935 - (כנראה) טרטקוב

תולדות בשנת תרצ"ה 1935 / (כנראה) טרטקוב

להופעת האוהלים – המחזור השני עם בוא ה"לטבים" כשהופעת המחזור הראשון של האוהלים, היתה הגבעה ריקה מגדרות, וולנות, צריפים ומובן מאליו מבתים. לא בנו קומה אחת ולא בנו שתי קומות. מעברים הקיפו את הגבעה, ארגזים עם קוצים, ארגזים עם שִלְפֵי-דורה, וארגזים עם שִלְפֵי דגניים. הכל לפי מחזור הזרעים של ערביי נוריס. ארגזים במובן הַפֶלָחי. גם מפה טופוגרפית עוד לא הייתה. וכמובן שגם לא סמטריה של בנין. היו רק צפון, דרום, מזרח ומערב. אבני גבול של אדמת היהודים ומצפון קצת פחד. נקודת המשיכה וממנה. גם המדידה – היו פסי הרכבת ומרחוק שורות האוהלים של עין-חרוד ע"י המעין.

 

האוהלים באו בצמצום. לא ספקו אף פעם את הנחוץ. עוד לא יצרום בארץ. על יריעות האוהלים כתובות של חיילים אנגליים מימי כיבוש הארץ. שבעה היו מספרם. בחצי עגול נטוי. לפי תפקידיהם: שניים לאורווה – לשני זוגות הפרדות – המלווים הנאמנים בסחיבת עול הכבוש וההתיישבות בהתהוותה. אחד למחסן, אחד למטבח ושלושה למגורים. ובאופן פרופורציוני – אחד לבחורות ושניים לבחורים. ולשם קמוץ מקום ולשם ניצול מקסימלי של כפת האוהל. שתי מטות יחד ושלוש בחורות ברוחב המיטות. ואותו הדבר אצל הבחורים. וחדר-האוכל עם חדר הבישול. באוהל אחד. היה חם. לא חכו לתור כמו עכשיו. שולחן מארגזי נפט באמצע ומסביב פחים. ובכל זאת לא עלה בשום אופן בזיכרון איזו הרגשה של אי נוחות.. נוחות לא חסרה לנו אז. היה חם. . . והאדמה יותר משחורה. עכשיו שחורה יותר מאדומה. (ממה השחורה?) ורווה הייתה האדמה ורכה מגשמים. ממש לשקוע. ובאמת שקעו. פרדות כשיצאו מאוהל לחבית-המים היו רובצות. והתלוצצו: בהתיישבות החדשה לייגען זיך די פרידות נישט די הינער.-הפרידות נשכבות אבל לא התרנגולות.  

 

עוברים דירה מהאוהל לצריף

ובחורף תרפ"ב, ירדו גשמים, גשמים ממש. עוד לא מדדום אז אבל ימים ולילות וחודש אחר חודש. אז עוד לא ידעו בצורת מהי. מסביב היה קר, לח ומעונן. ובפנים – היה חם ובהיר. היה המפעל, עתידו וההוה שלו מחמם, מאיר ועושה הכל לנוח.

ואחר שלש-עשרה שנה אחרי ש"הגבעה" שקצרוה ל"גבע" (שם – דבר!) בנויה בתים, צריפים, בניני משק, גדרות ומיוערת הופיעו שוב האוהלים – לשם המשכת המפעל הופיעו.

ובלילות גשם וקר ובוץ בחוץ – החם בפנים? הישנו המשך למחמם ולמאור מאז. . .

אחד הוותיקים

 


 

צילום: דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף