משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק –

השנה אנו חוגגים לגבע תשעים וארבע שנים, ואנו נמנים עם הקיבוצים הוותיקים בארץ. גבע מורכבת מחברה רב דורית, המבקשת לשמור על כל גווניה ועל ייחודה.

כיום מצבנו מאוזן ויציב, אולם עלינו להסתכל במציאות בעיניים פקוחות, ולנהוג באופן שקול ומחושב. במשך השנתיים האחרונות, אנחנו מחזירים את החוב בקצב מסודר וקבוע. אך על מנת להמשיך בדרך זו, צמצמנו השנה בהוצאות ובהשקעות וכך גם ננהג בשנה הבאה. בנוסף, אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים של ההפקדות הפנסיוניות כפי שהוחלטו בגבע, כמו גם בקרנות החיים, שהן קופות הגמל. אלו הן החלטות מאוד ותיקות בגבע, ואנחנו מקפידים למלאן. אך אין אנו מצליחים  לעמוד בקצב הבניה המבוקש ונדרשים להשקיע בסכומים צנועים יותר ולפי היכולת של אותה השנה.

בימים אלו אנו מסכמים את הדוחות מתשעת החודשים האחרונים, ואנו עורכים בו התאמות ההולמות את התנאים הקיימים, וזאת לקראת תקציב 2016. 

בבקרה –

ב- 1.11, קיימנו פגישה של ההנהלה הכללית, שהייתה פתוחה לחברים. יוסי כץ היו"ר, ויפתח, סקרו את הפעולות של בקרה, ואת התכנית האסטרטגית שאימץ המפעל בתחילת השנה. הם דיווחו על התקדמות התכנית, ועל הפעולות הנגזרות ממנה. בנוגע לתוצאות – מאחורינו תשעה חודשים, שבהם עלה מעט היקף המכירות ביחס לשנה שעברה, אך הוא עדיין נמוך משמעותית מן התקציב. יש עלייה בהוצאות בחלק מן הסעיפים, וכן במלאי, כל אלו שחקו את הרווח הנקי בערך בשני מליון ₪, לעומת הרווח בשנה הקודמת. לאור המצב העסקי, נוקטת ההנהלה שורה של צעדי ייעול וצמצום בהוצאות, מתוך הנחה שההאטה במכירות עלולה להימשך. הדירקטוריון אישר להנהלת המפעל, להמשיך ולהתקדם במתווה שנקבע בתקווה לשיפור.

במכון השקדים –

השבוע מסתיימת עונת הקילוף-פיצוח, כמויות הפרי גדולות משמעותית מן השנה הקודמת, בעיקר הודות למספר לקוחות חדשים מאזורים אחרים בארץ. עם זאת חלה ירידה במחיר הקליפות המשמשות כמזון לפרות, לעומת השנה שעברה. הצוות התייעל ברמת התפעול בעבודה, שיפר תהליכים וצמצם בכוח אדם. נסכם את העונה בסוף השנה, תוך דגש על האפשרות להגדיל בהרבה את כושר העיבוד.

בחקלאות –

השנה ככלל, הייתה החקלאות פחות רווחית. ברפת נמשכת השחיקה ברווחי החלב, כחלק ממדיניות הממשלה (מתווה לוקר), עם זאת, חלה ירידה במחירי המזון, ובזכותה אנחנו ממשיכים לעמוד בתכנית המשק. גם בגד"ש הרווחיות נמוכה יותר מן השנה שעברה, משום שמחירי התבואות נמוכים לעומת היבול הגבוה. במטעים יבול השקדים נמוך הרבה יותר מן השנה הקודמת, אך לעומת זאת מחיר הפרי גבוה יותר. יבול הזיתים גבוה, וחל שיפור מסוים במחירים, כתוצאה מכך יביא ענף זה רווח נאה, אם כי קטן בהיקפו. הפעילות בתמרים קטנה, והעצים נמכרים לנוי, במגמה להחליף גידול זה בזיתים. על הדיר עוברת שנה בעייתית, בשל קנסות על עודפי חלב בלתי צפויים בגין שנת 2014. קנסות אלו גרמו להפסד, ואנו מקווים לאפסו עד לסוף השנה. בלול מסכמים שנת פעילות במתווה  האינטגרציה עם חברת "עוף טוב". הקשר מתנהל היטב, ובמקצועיות. אמנם התמורות נמוכות, אך הן בולמות את ההפסדים מן השנים הקודמות. המוסך מתנהל בשלושה אגפים שונים: מוסך הרכב מתמקצע במתן שירות לרכבי כוחות הביטחון, ונחתמו מספר הסכמי שירות לרכבים מיוחדים. הפעילות הכלכלית גדלה בתשעת החודשים האחרונים, והיא נושאת רווח נאה. המסגרייה מספקת שירותים למשק וגם ללקוחות מבחוץ, ומצליחה לאזן את עצמה כראוי. במוסך הטרקטורים נערכות עתה ההתאמות הנדרשות למגוון הכלים הקיים בגבע.

דיווידנדים מתאגידים ומהכנסות מיוחדות – השנה היו הדיווידנדים, מן האחזקות האזוריות ומ"תנובה", נמוכים גם ביחס לממוצע שבשנים האחרונות. "תנובה" עדיין לא חילקה כלל דיווידנדים השנה, ואין שום תמורות חד פעמיות, כפי שקרה מהפקעת השטח לכביש החדש.

בסך הכול, ניתן לראות שמצבה הכלכלי של גבע סטטי למדי. ההעברות של שכר הדירה ושכר העבודה, משולמות לפי התכנית הכלכלית באופן מלא, וכיוצא בזאת גם לגבי הדיווידנדים שחולקו לפי השנה הקודמת, שנת 2014. כעת אנחנו עומדים לקראת בניית תקציב לשנת 2016, ונידרש להתאים אותו לביצועים הכלכליים של שנת 2015, שהיו נמוכים מקודמתה.

כנס הנהגת הקיבוצים

כנס זה נערך זו השנה השלישית, והשנה עמד בסימן עשרים שנה לרצח רבין. זהו כנס חשוב ביותר, ובו נפגשים נציגים מכל קיבוצי הארץ. אל הכנס מגיעים גם שרים וחברי ממשלה, כדי להציג את עמדתם, ואת הקשר שלהם עם התנועה הקיבוצית. הם מבקשים לחזק את הקשר שלהם עם התנועה, משום שהם רואים בנו חברה בעלת ערבות הדדית, שהיא עדיין הגבוהה ביותר בעולם, וזאת על אף כל השינויים שחלו בקיבוצים. כיום משקיעה התנועה מאמצים רבים, בהשלמת התהליך של שיוך הדירות לחברים, תוך שהיא מחפשת פתרונות משותפים עם רשות מקרקעי ישראל, על מנת להגיע להסדרים הוגנים במחירי הדיור לחברים. בכנס דנו גם בצמיחה הדמוגרפית, שהיא עצומה בהיקפה. תופעה זו דורשת היערכות הולמת של המשאבים, בעיקר לצורך בניית מגורים. אין כל ספק, שהבנים חוזרים לקיבוצים. גם בגבע אנו נדרשים להתבוננות ארוכת טווח, בנוגע ליכולותינו לתת מענה לבנים החוזרים, ולאורח החיים שלנו כאן.

 אני מקווה שנדע להתמודד באופן הוגן והגון בתמורות העוברות עלינו בימים אלו, ובכל האתגרים הניצבים לפנינו, ושיהיה לנו חג עלייה שמח!

רענן

מופיע בעלון:
תגובות לדף