ברכה לחג גבע - איציק מור

יום הולדת  שמח לכל בית קבוצת גבע

לדור המייסדים  לדור הביניים,לצעירים ולילדים.

חג גבע הוא יום של שמחה על "היש",ובגבע יש איכות חיים וזה

אינו מובן מאליו, זאת תוצאה של השקעה רבת שנים ועל זה יבורכו

המקימים, כשעלינו מוטלת  האחריות לשמר ולשפר.

אני מאחל שתוכלו לשמור על כל "היש" לאורך זמן, מול האירועים הלא קלים  במדינה ובעולם.

סיפור סיני

איכר סיני בעל גן הולך מידי יום לגנו לקטוף פירות

המעבר לגן הינו על גשר עץ.

יום אחד קורס הגשר והאיכר נופל למים, זועק לעזרה

באים לעזרתו שלושה קופים ומחלצים אותו

אומר האיכר לקופים איך אגמול לכם על שהצלתם את חיי?

אומר הקוף הראשון: כל יום כשאתה הולך לגן תביא לי תפוח.

אומר הקוף השני: כל יום כשאתה הולך לגן תביא תפוז.

אומר הקוף השלישי: אני פוחד לעבור על גשר העץ תבנה בשבילי גשר מאבנים, שאוכל לעבור לגן

מוסר השכל- לתכנן לטווח ארוך ולא לצרכים המיידים.

אני מאחל לחברי גבע,שיוכלו לראות את הנעשה,כשינויים שהשפעתם תהיה לאורך שנים ולא רק למימוש צרכים מידי.

קבוצת גבע נכנסת לשנה ה94 במשנה נאמר בן שמונים לגבורות ,גבורות הכוונה להתגבר ולא להיחלש. אז מה נאמר על בני תשעים ?.

מאחל לכם שתשכילו להתגבר  על כל המכשולים והקשיים שבדרך, תוך שיפור ושימור הקבוץ כבית לכל חבריו ותושביו.

איציק מור, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף