דף 2191

 

דף מספר 2191 ח' בכסלו תשע"ו  20 בנובמבר 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

 

צילום: אבשי בן-יהודה

מופיע בעלון:
תגובות לדף