לקראת הצבעות לחברות בגבע - ו. קליטה

קליטה לחברות, גבע 2015

 

לקראת ההצבעה לחברות בקבוצת גבע שתתקיים בקרוב, ראו בהמשך כתבות שכתבו המשפחות על עצמן לקראת ההצבעה.

מועמדים לחברות:

·     גילה גפן

·     שלומית לימור-דמתי

·     תמיר לב

·     מרלן ארגנוס -לב

·     אילון גרייצר

·     אנדי דורפמן-גרייצר

·     נועה רב

וועדת קליטה הביאה את המלצתה למזכירות . המועמדים הסדירו את תשלום דמי הקליטה ותשלומי הפנסיה ו/או העברת תגמולים מכל סוג שהוא לגבע לפני קבלה לחברות ,בהתאם להחלטות הקיבוץ.  ולפיכך, אישרה המזכירות את הבאת המועמדים להצבעה בקלפי .

חשוב לדעת לפני ההצבעה ולכן גם חשוב שתגיעו להצביע:

1.      הרוב הנדרש לכניסה לחברות הינו רוב מיוחס של שני שלישים מבין המצביעים בהצבעה בקלפי (ובלבד שמספר המצביעים התומכים שווה למחצית ויותר מכלל חברי הקבוצה).

2.      מועמדים שהינם בני זוג /נשואים יוכלו להתקבל לחברות רק במידה וגם בן זוגם מתקבל לחברות בו זמנית, לאמור: לא יתקבלו לחברות חצאי משפחות בהתאם להוראות סעיף 28 (א) לתקנון הקיבוץ.

וועדת קליטה מאחלת למועמדים לחברות איחולי הצלחה  והמשך השתלבות צומחת בחיי הקהילה והכלכלה של קבוצת גבע.

בשם וועדת קליטה,

זיוה אוחיון- רכט

מופיע בעלון:
תגובות לדף