מפגש בנושא תמחור עבודת פנסיונרים - צוות גבע לאן

לחברים שלום,

לאחר המפגשים עם הציבור, ובהסתמך על רשמים ממפגש גימלאים שהתקיים לפני כשבוע, שוקד צוות עבודה מצומצם, (צקי, יובל, דבורה, מירה, דליה, צלילה, יפתח), על הצעת עקרונות חלופית, הלוקחת בחשבון את ששמענו, מציבור הגימלאים בגבע. חשוב  לנו להדגיש, כפי שכבר נאמר בעבר: אין אנו תופסים את עצמנו – כצוות שהצעותיו קודש הן. נבחרנו ע"י הציבור לגבש הצעת שינוי שתהיה הכי נכונה לנו- הציבור הגבעי, על כל מגזריו. מוטל על הצוות הנבחר, להתאים את הצעות השינוי לרצונות והצרכים שהועלו ע"י החברים.  אנו מאמינים וקוראים לשיח פתוח, רב משתתפים, ורב דעות, המזמין את כולם להקשיב, לבחון, לשאול, להעמיק ולבסוף לגבש דעה שלמה, עניינית ומושכלת.

ההצעה החלופית תוצג לצוות ההיגוי הרחב ואח"כ לציבור, לקבלת הערות, הארות ומשוב. אנו מזמנים את הציבור כולו לקחת חלק בדיונים חשובים אלו.

שיטת העבודה של צוות השינוי כפי שהוצגה כבר בעבר, מתבססת על התפצלות לצוותי עבודה קטנים שבמסגרתם דנים ומנסחים את מסמכי ההצעה. מסמכים אלו מובאים לדיון, בחינה ומשוב בצוות הרחב, תיקונים נעשים ואזי המסמך מוצג לציבור לקבלת משוב.

לבקשת חברים, אמנה את חברי צוות ההיגוי הרחב : עופר שוורצמן, צקי גפן, מירה ידין,  דליה זבולון, דבורה ואבנר ב.י. , מירה וערי גיל, עומר רז, עליזה ידין, יפתח רונן, איתי לב, רועי לרון, יובל גלילי, בועז ענבר וסמדר פ.

בימים הקרובים, נתחיל בתהליך תמחור משרות. תהליך מורכב ופעמים אמוציונאלי, בו שותפים מנהלים, מנהלי מגזרים וכמובן כל החברים העובדים בגבע. בשבוע – שבועיים הבאים, תגיע רננה- מצוות התמחור, לכל הענפים ומקומות העבודה בגבע, לשיחת הסבר על התהליך, הצגת עקרונות  העבודה ואופן ההתנהלות של עבודת צוות התמחור.

בשיחה שהתקיימה בחדר האוכל להסברת תהליך תמחור משרות, הועלו שאלות בנוגע לעובדת הפנסיונרים ולכן:

ביום שני  16/11/15 בשעה 17:45 נקיים במועדון שיחה עם הפנסיונרים

 על עבודתם ואופן תימחורה. הציבור מוזמן.

שבת שלום, סמדר

מופיע בעלון:
תגובות לדף