חשמל סולארי - אללד, רענן; צוות גימלאים ; פקעות פרחים - שרה מזור

החשמל הסולרי בגבע


הלוחות הסולריים שבגבע, הותקנו על פני גגות במקומות שונים: במוסך, בקלפ"צ, בבקרה, בדיר, ברפת, בלול ובאולם הספורט, וכולם נמצאים בבעלות אחזקות גבע.

המערכת החלה לייצר חשמל בינואר 2015, ונכון לסוף אוקטובר בשנה זו, ייצרו 968,000 קילו וואט, שההכנסה מהם הייתה 510,000 ₪. ההלוואה שנלקחה לצורך הקמת הגגות הללו, מוחזרת בכסף שמשלמת לנו חברת החשמל, עבור החשמל שאנו מוכרים לה.

חברת ק. ג. חשמל (קבוצת גבע חשמל)

זוהי חברה בעירבון מוגבל, בבעלותה של גבע. תפקידה של החברה, לחלק את החשמל שמתקבל בשער הקיבוץ לבתי החברים, למוסדות הציבור, לענפים ולמפעלים שבתחומה של גבע. המקור הכספי לתחזוק רשת החשמל וההשקעות בה, הוא מההנחה שניתנת לחברה על מחיר החשמל הרגיל, ההפרש שבין התעריף בו קונה החברה את החשמל לתעריף שבו מחויבים הצרכנים.

רענן, אלדד

********************

צוות הגימלאים

בהמשך למפגש הגימלאים,שהתקיים במועדון לחבר ב- 26.10.15,ועליו דווח בדף גבע, הצוות התכנס כדי לדון בהמשך פעילותו.

החלטנו,שעל הצוות להמשיך לעסוק בכל נושא הקשור לשמירה,טיפול וקידום זכויות הגימלאים בגבע.  אנו קוראים לחברים המעוניינים להצטרף לצוות ולתרום לנושא חשוב זה,לפנות  אל החתומים מטה.

בברכה,

אלי גורן , מוקי ,רחל קארו ,דן ודובי פלג ,יוסי רבי, יונה רבי ,יונה אורן , רחלי וייס , מנחם מזור.

*************

פקעות פרחים

 

לידיעת החברים: הגיעו לאופנטיק ואפשר לקנות פקעות שונות של פרחי אביב.

שרה

מופיע בעלון:
תגובות לדף