איתור תועמדים לתפקיד מזכיר קיבוץ גבע - צוות האיתור


תהליך איתור תפקיד, מזכיר קיבוץ גבע

כידוע, ב- 31 לדצמבר 2015, תסיים צלילה לקס את תפקידה כמזכירת הקבוצה. כיוון שכך, הוקם צוות איתור על מנת למצוא מועמדים ומועמדות מתאימים מגבע.

ראשית כל, הצוות הכין הגדרת תפקיד למזכיר ואת עיסוקיו. לאחר מכן, דן הצוות במודל המתאים לגבע, זאת בהתחשב במצב הקיים, קרי, ההתנדבות הנמוכה לתפקיד זה, רצון החברים לשמור על מקום העבודה הקיים לאור היותו תפקיד של קדנציה, המחיר האישי הגלום בתפקיד ציבורי זה.

שב ועלה המודל של שני מזכירים, שהתקיים בעבר, אלא אם כן יימצא מי שיהיה מעוניין לעסוק בתפקיד לבדו.

בהמשך ערכנו מיפוי של כלל החברים, לבחירת מועמדים אפשריים, ולפי הקריטריונים הבאים:

תקשורת בין-אישית ויחסי אנוש, יכולת ארגונית, כישורים עסקיים וכלכליים, ניסיון ניהולי והשכלה. כל אחד מאלו קיבל משקל סגולי בהתאם לחשיבותו להצלחה בתפקיד. בנוסף, דנו בגורמים שתומכים בהתאמה ובבחירה לתפקיד, ובגורמים שעשויים להפריע להן.

בסיומו של התהליך התקבלו תשעה מועמדים מתאימים, ובזמן הקרוב, נזמין כל אחד לראיון אישי עם הצוות.

הצוות רואה חשיבות רבה לבחירת מועמדים מהקיבוץ, אנו מקווים לדיאלוג פורה עם המועמדים ונכונים לבצע את  ההתאמות הנדרשות שיאפשרו את איוש התפקיד מקרב חברי קבוצת גבע.

היתרונות של מועמד מקומי, כלומר חבר גבע, הם:

1. היכרות מעמיקה עם המקום על האוכלוסייה המגוונת שבו.

2. יכולת קבלת החלטות תוך התחשבות גם בהיבטים אישיים, ולא רק בתקנונים ובנהלים.

3. היכרות עם שאר בעלי התפקידים שבמערכת הניהולית של הקיבוץ.

4. זמינות גבוהה בזכות המגורים במקום. דבר שיאפשר תגובה מהירה בשעת הצורך.

5. יכולת לאתר ולגייס מועמדים מתאימים לתפקידים שונים, על סמך היכרות וידע.

6. אפשרות לסייע גם לאחר סיום התפקיד, בעזרת הידע שנרכש במהלכו, שימור הידע בקיבוץ.

7. היות חבר קיבוץ בתפקיד ובהנהלות הבכירות, תורם לתחושת הבית של שאר החברים.

8. מחויבות גבוהה להצלחת התהליכים בקבוצה, לטווח ארוך, שכן הוא עצמו, משפחתו וחבריו מושפעים מההחלטות שיתקבלו לאורך זמן.  

לסיום,

אנחנו מצפים להיענותם של המועמדים לבוא לראיון עם הצוות, לשמוע להשמיע ולתגובה חיובית ולפתיחות.

תודה, צוות איתור מזכיר,

רחלי וייס, בלה בן ארי, זיוה רכט, רענן פרנס, אלון קרל

מופיע בעלון:
תגובות לדף