תכנית התייעלות - יישום

תכנית התייעלות וצמצומים- יישום

בתשובה לשאילתה באסיפה (27.10.15 )

להלן טבלה המפרטת את הנושאים שטופלו ע"י הקהילה בהתאם להחלטות הנהלות גבע בתוכנית התייעלות וצמצומים. יש לציין שחלק מהנושאים יטופלו במהלך 2016 לפי החלטות גבע, וחלק מהנושאים תחילת הפעלתם ב2015 והמשכם בשנת 2016.

כל מהלכי ההתייעלות נעשו בשיתוף מנהלי הפעילויות. חברי גבע מתוך אחריות, קבלו החלטות (בקלפי) בעלות משמעות כלכלית אישית ותרמו בכך ליישום התוכנית.

ככלל תקציב הקהילה עומד בתוכנית 2015 ואף משאיר יתרה של מעל מיליון ₪,בתשעה חודשים, לעומת התקציב שאושר בתכנית הקהילה. עם זאת יש להמשיך באופן מתוכנן ועקבי בפעולות התייעלות וחסכון לשיפור המצב.

תקציב הקהילה הכולל בסעיפים שבהם תוכנן חסכון, עומד על 15,250,000 ₪.תכנית החיסכון לשנים 2015-2016 עמדה על 3,077,500 ₪ .בפועל הצפי לחסכון ב-2015 יעמוד על 1,456,000


מופיע בעלון:
תגובות לדף