אין לשנות ייעוד בית התינוקות - עובדות הארכיון

אין לשנות בשלב זה את יעודו של בית התינוקות

או למה לא להעביר את האופנתיק בשלב זה ממבנה בית התינוקות.

קבוצת הגבעה הוקמה כידוע בחורף תרפ"א , 1921.

קבוצת הגבעה בשמה הראשון זכתה לתכנון כללי של הקיבוץ עי הארכיטקט:

ריכארד קאופמן. בשנים 1923 – 1925.

ריכרד קאופמן היה אדריכל ומתכנן ערים יהודי-גרמני ונחשב לאחד האדריכלים המשפיעים ביותר בתולדות הבנייה בישראל. (קאופמן תכנן בתקופת היישוב למעלה ממאה יישובים חקלאיים, בכללם קיבוצים ומושבים, וכן שכונות ויישובים עירוניים, ובכך השפיע בצורה מכרעת על דמותו של היישוב בישראל, השפעה שניתן לראות אותה עד ימינו.)

במסגרת תכנון קבוצת הגבעה , תכנן קאופמן מבני מגורים לילדים. הראשון הוקם בשנת 1926 והשני בית גדול בעל שתי קומות שבנייתו הושלמה בשנת 1931 – הוא בית התינוקות.כיום האופנתיק.

עלתה הצעה לפנות את האופנתיק מבית זה מבלי שיש תכנית בדוקה  , וליתר דיוק מבלי שיש תכנית כלל לגבי  יעודו ושימורו של הבית הזה.

נשמעו כמה רעיונות ( השכרה וכדומה)שהועלו מתוך שיקולים חומריים בלבד ,  מבלי שניתנה הדעת על כך שיש בידנו מבנה היסטורי רב ערך לא רק מבחינה מקומית  , אלא גם מבחינה לאומית – הסטורית  ואיננו רשאים לסכן את קיומו וערכו ההיסטורי בתולדות אדריכלות ארץ ישראל בראשית המאה העשרים. מוטלת עלינו חובת שימורו.

כל מעשה במחשבה תחילה.

לכן עלינו לדחות את העברת האופנטיק משם. שרה מזור מנהלת האופנטיק משגיחה באחריות יוצאת מן הכלל גם על מרחבי הבית , וטוב שתמשיך בכך  גם מעבר לתפקידה באופנטיק.

עד שיוחלט  באופן מתוכנן ואחראי על יעודו של הבית ושימורו.

נמנע בעוד מועד את הדרדרות מצבו של  בית התינוקות כפי שקרה לבית אתקין .

הדבר צריך להעשות באמצעות ועדה שתבחן את הנושא על כל הבטיו.

ההצבעה על העברתו של האופנתיק יכולה להדחות.

ואם מבחינת הפרוצדורה הדבר אינו ניתן , אנחנו קוראות לחברים להצביע נגד ההצעה מתוך כוונה לבחון לפני הכל את יעודיו של  המבנה החשוב הזה באופן מקצועי ומוסכם.

אנחנו מודות לגיא רז, חוקר הארכיטקטורה של ישראל שהעמידנו על פרטים חשובים.

עובדות הארכיון.

מופיע בעלון:
תגובות לדף