הסדר לימודי נהיגה- רענון תקנון נובמבר 2015

הסדר לימודי נהיגה במימון קב' גבע רענון נובמבר 2015

ההסדר המפורט בזאת בא לעדכן החלטות בנושאי לימוד נהיגה שהתקבלו באסיפת קב' גבע בתאריך 8.9.1990.

1. לימודי נהיגה במימון הקבוצה, יינתנו לחברים, בני משק ומועמדים שאין בידם רשיון.

קב' גבע מממנת רישיון מסוג B (ב').

לימוד נהיגה לרישיון מסוג C (ג') יינתן רק לפי צרכי ענף/מפעל ובמימונו.

2. * לימודי נהיגה של תלמידים (עד כתה י"ב כולל) יחלו בהינתן לכך אישור ועדת חינוך ובהתאמה לגיל המותר על פי חוק המדינה.

* קב' גבע מממנת לימוד נהיגה לרישיון מסוג B (ב').

* מימון לימודי נהיגה לרישיון מסוג  C(ג') ע"י הקבוצה, יהיה עד גובה הסכום הגלובלי המשולם לבי"ס לנהיגה לרישיון מסוג B. כל חריגה מסכום זה, תמומן ע"י התלמיד/ הוריו.

* חיילים יוכלו ללמוד במהלך שירותם הצבאי.

* צעירים אחרי צבא(עד גיל 30) יוכלו לקבל לימודי נהיגה בהיותם בגבע כמועמדים.

* צעירים בעצמאות כלכלית או במ"שים, לא יוכלו לקבל לימודי נהיגה, כל זמן היותם במעמד זה.

* מועמדים בני 30 ומעלה החיים בגבע, יותר משנה, יוכלו לקבל לימודי נהיגה ע"ח גבע.

3. על פי הסכם שנחתם בין קב' גבע ובי"ס לנהיגה, ילמדו כל  תלמידי גבע בבי"ס זה.

* בי"ס מחויב להביא את התלמידים עד קבלת רישיון נהיגה מסוג B. (שיעורים ומבחנים מעשיים, עד שלושה מבחנים מעבר לכך יהיה תוספת תשלום של גבע וההורים יחוייבו, מבחן עיוני יהיה ע"ח גבע).

* קב' גבע תשלם לביה"ס סכום גלובלי עבור כל תלמיד.

* הלימודים יערכו בבית שאן. הסעה לשיעור וחזרה באחריות הלומד.

* תוקף ההסכם לשנתיים. לאחר מכן ייבדק ההסכם מחדש ע"י הצדדים.

4. תלמיד שהחל בלימודי הנהיגה והפסיק בטרם קיבל רישיון נהיגה, ייערך לגביו תחשיב עלות השיעורים שקיבל (סכום זה ישולם לביה"ס).

התלמיד יוכל לחזור ללימודי הנהיגה, במימון גבע עד ניצול הסכום הגלובלי שהיה אמור להיות משולם עבורו לביה"ס.

מעבר לסכום האמור לעיל, תהיה עלות השיעורים, המבחנים והטסטים, על התלמיד.

5. חבר לא יוכל לעשות רישיון נהיגה בתקופת לימודים ארוכים.

6. האחראי מטעם הקבוצה ללימודי הנהיגה, יגיש לדיון הכלכלי השנתי, הצעה לתקצוב לימודי הנהיגה, לפי מס' תלמידים משוער.

7. במקרים חריגים, כאשר אין כל אפשרות לקיים את לימודי הנהיגה באזור גבע, יינתן אישור מיוחד ללימודי נהיגה מחוץ לאזור.

לתלמיד/ה ניתנת קצובה לשיעורים ומבחנים על חשבון הקבוצה. קצובה זו מפורטת בטבלה המצורפת. הקצובה תינתן תמורת קבלות.

חריגה מקצובת השיעורים והמבחנים,  תשולם על ידי הלומד.

ביטול שיעור פחות מ4 שעות או לאחר 19:00 יחוייב הלומד

על התלמיד להשתתף בלפחות 2-3 שיעורים בשבוע.

8. טבלת מכסות שיעורי נהיגה ומבחנים

עשויים להיות שינויים בעלויות מעת לעת

פרוט

מס' שיעורים

עלות

שעור-40 ד' – 100שח'

מימון הקבוצה

תלמיד/ה

50

5000

100%

תוספת לפי צורך

10

500

50%

סך שיעורים

60

5500

 

טסט

3(לפי צורך)

1200

(400 שח' לטסט)

100%

מבחן עיוני

3(לפי צורך)

240

(80 שח' למבחן)

100%

סך עלויות כולל

 

6940

 

 

 בימים ש"תיקון רכב" היה בידי הוטרינר


מופיע בעלון:
תגובות לדף