הזמנה לישיבת הנהלה כלכלית


הנהלה כלכלית פתוחה לחברים

 

תיערך ביום א' 1.11.15

בשעה 17:30

במועדון לחבר.

סדר יום:

1.     דיווח תקופתי – בקרה

2.     דיווח תהליך אסטרטגי – בקרה.

3.     שינוי תקנון ק.ג חשמל – דרישה רגולטורית.

4.     שונות

 

בהשתתפות – יוסי כץ – יו"ר בקרה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף