דף 2188

דף מספר 2188 בחשון תשע"ו 23 באוקטובר 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

התמרים נופלים זקופים

נזקי הסופה בשיכון ותיקים, אוקטובר 2015 - צילום יהודה חזין

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף