משולחן המזכירות - צלילה. איחוד חנויות - עמדת שרה מזור

משולחן המזכירות

 

אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג' 27/10/15 בשעה 20:00 במועדון

סדר היום

1.      הצעה לאיחוד הנהלות להנהלה אחת. ההצעה כוללת איחוד מש"א, עובדי חוץ, והשכלה (פרטים בהמשך)

2.      "איחוד חנויות" – סעיף מתוך ההצעה הכוללת (מזכירות והנהלה כלכלית) לצמצום בהוצאות והתייעלות. (פרטים בהמשך)

*************

פירוט בנושא איחוד שלוש הנהלות\ועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה- להנהלה אחת.

בסיס להצעה לאיחוד ההנהלות\הועדות

היות וכל הועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה – עוסקות בתחום אחד, עניינים שוטפים ובקידום בתחום העבודה.

כמות המתנדבים מקרב החברים לועדות, קטנה.ולכן כדאי לצמצם את מספר הועדות, המידת האפשר.

חלק גדול מהחברים בועדות נמצא בהן זמן רב והגיע הזמן לבחירה מחודשת.

עניין זה נידון בכל ההנהלות\ועדות ונמצאה לו הסכמה רחבה.

נושאים שהגיעו להנהלות היו לא פעם קשורים ליותר מועדה אחת,

כמו כן חידוש התקנונים הקשורים להנהלות, חוסך את הבאת הנושא לישיבות ועדה.

להלן הסיבות התומכות בהצעה לאיחוד:

1.     הנהלה אחת המטפלת בכל נושאי העבודה והקידום התעסוקתי = מקצועיות.

2.     ראייה רחבה של התחום הרלוונטי = ענייניות ויכולת קבלת החלטות מושכלת ואחידה.

3.     כתובת אחת לנושא עבודה והשכלה = פשטות וחשיפה מינימאלית לחברים.

4.     צמצום החברים העוסקים ובאותו תחום = הקלה על גיוס חברים לועדה.

5.     צמצום במספר הישיבות לחברים ולבעלי התפקידים הנובע מריענון התקנונים, כיוון שלנושאים רבים כבר ניתן מענה בתקנון = ניצול זמן אופטימאלי.

הרכב הועדה המוצע, והתפקידים שבה (סה"כ 8 חברי ועדה)

רכז הועדה – מנהל מש"א,  בעל תפקיד – מנהל קהילה,  בעל תפקיד – רכזת מש"א.

מרכז תחום השכלה – נציג ציבור,  נציגי ציבור – 2 עובדי חוץ,  נציגי ציבור – 2 אוריינטצייה מש"א- ניציגי ציבור    כפי שניתן לראות, שמורים חמישה מקומות לנציגי ציבור בועדה, זאת על מנת לשמור על כוחו של הציבור, ועל מעורבותו בקבלת ההחלטות.  תקופת הכהונה בועדה היא 4 שנים, והבחירה לתפקיד תיעשה בקלפי.

אלון קרל          המזכירות

*****************

איחוד חנויות- עמדת המזכירות

כללי

באסיפה שנערכה ב-23.7.2015 נידונה הצעת ההנהלה לצמצום והתייעלות במערכת הקהילתית, ההצעה בכללותה אושרה בקלפי 31.7.2015.

במסגרת ההצעה היו סעיפים שלאישורם נדרשו החלטות אסיפה וסעיפים שיישומם היה באחריות ההנהלות.

עד כה אושרו באסיפה (קלפי) הנושאים הבאים:

1.     ביקור הורים בנים בארץ ובחו"ל.

2.     לימודים ארוכים.

3.     צמצום בתוכנית השקעות.

4.     צמצום עלויות תיקון דירות.

5.     עדכון מחירי תספורת.

6.     עדכון מחיר ק"מ בנסיעה ברכבי הסידור.

7.     הפרטת מכבסה ומתפרת תאים.

צמצומים נעשו גם במערכת החינוך, במערכת הבריאות ועוד.

לדיון באסיפה מובא נושא "איחוד חנויות" מתוך הצעת ההנהלות.

פירוט- עמדת המזכירות.

1-     "איחוד חנויות" – יכלול ריכוז היחידות במתחם הכל-בו, אליו תצורף החשמליה, הצמודה למבנה.

2-     המתחם יכלול כל-בו, מרכולית, חנות ענף הנוי וחנות ביגוד.

3-     המזכירות מפרידה בין פעילות  מכירת ביגוד לבין שאר הפעילויות של ענף הבגד הכוללות: תיקונים, החזקת תלבושות, תפירת פריטים לחנות ויד שניה. פעילויות אלו יכולות להתארגן בנפרד.

4-     צירוף החשמליה למתחם החנויות הכולל יאפשר:

ארגון פינת עבודה לאורי.

יצירת חדר שירותים למתחם.

מיקום אזור מכירת ביגוד (קטן בהיקפו מהאופנטיק).

דגשים להצעה

א.    ריכוז שירותי מכירה מגוונים במקום אחד, בניהול אחד ושעות פעילות אחידות לכל התחומים.

ב.     צמצום הוצאות תפעול של כל יחידה בנפרד הן בהיבט של הנה"ח הן בהיבטים של תפעול המקום באופןפיזי, הכולל בנוסף להוצאה שוטפת גם תחזוקת מבנה.

ג.       מתן אפשרות לשימוש אלטרנטיבי, יוצר הכנסה, במבנים שיתפנו לאחר ארגון הפעילות מחדש.

בימים אלו בהם אני עוסקים בצמצום הוצאות ובניסיון להגדיל את מקורות ההכנסה של הקהילה, יש מקום לשינוי נושאים שלהם מסורת רבת שנים, ולתת להם פנים חדשות.

צלילה

עמדת שרה מזור ועובדות בגד גבע

האופנתיק-  לקראת הדיון באסיפה על תוכנית–איחוד חנויות.

1.האופנתיק ובגד גבע-הוא מרכז תעסוקתי לגימלאיות,שנותן שרות חשוב ומועיל לחברים/ות בגבע.

 במקום נעשות עבודות כמו: תיקוני בגדים,תפירת ביגוד לאנשים-לפי דרישה מיוחדת, תפירה -לחנות האופנתיק , לסביונית,ולבתי ספר באזור,הדפסת לוגו על ביגוד של ילדי ביה"ס היסודי והתיכון(כולל לחיצוניים-בתשלום),חלוקת בגדי-עבודה,חרמוניות, מכירת בגדים לכל הגילאים, השכרת ביגוד ללקוחות חוץ,כ"כ מדי פעם מוזמנות  תערוכות ביגוד.חשוב לציין- שהביגוד נרכש במחירים זולים וחוסך לחברים וילדיהם, כסף רב ,זמן ונסיעות,לעפולה,בשביל כל פריט לבוש.

 "יד-שניה"-מאפשרת לחברים,למצוא בגדים-ללא עלות.

ברצוני לציין-  שהאופנתיק בשנים האחרונות,איננו גרעוני וסיים את 2014 במאזן חיובי של-32,000 ₪ (שכולל חיוב י"ע שלי כפנסיונרית),למרות שזאת איננה יזמות,או מרכז רווח.

2. ברצוני להדגיש- שהמקום המיועד להעברה,לחלוטין  איננו מתאים ולא יאפשראת הפעילות המשולבת של האופנתיק ובגד גבע-שאין להפרידה !

3.אין לי ספק,שגם אם יהיה רווח כלכלי כלשהו,מתוכנית העברת האופנתיק,הוא בוודאי שאיננו שקול לפרוק הפעילות המשולבת של האופנתיק ובגד גבע,כפי שתוארה לעי"ל.

לסיכום-כדאי לכולנו לזכור- שזהו גם מקום עבודתן של גימלאיות,עם צרכים ורגשות

וחשוב מאוד שהן תרגשנה-משמעותיות לעצמן ותורמות לחברה בגבע!

שרה מזור    ועובדות האופנתיק ובגד גבע

************************************

 

הוכחה חיובית   להתחממות הגלובלית

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף