משולחן המזכירות - אסף גוריון ואיציק מור

משולחן המזכירות  

היערכות קב' גבע למצב הביטחוני

צוות תיאום הכולל את המזכירה, מרכז-משק, מנהל מש"א, גזבר ומנהל הקהילה ערך ישיבה אשר דנה בהערכות גבע, בעקבות המצב הביטחוני במדינה (15.10.15).

לישיבה הצטרפו:אסף גוריון – רב"ש, רועי לרון, זוהר ברג, ומורן – מערכת החינוך.

פירוט:

 א. נמסר ע"י אסףנכון ליום הישיבה:

אין הנחיות ספציפיות מצד גורמי הביטחון במועצה, לרב"שים ביישובים, למעט הגברת

עירנות ומסירת דיווחים מיידיים במקרים חריגים.

הציבור נדרש לעירנות:

בכל שינוי בהערכת מצב, ייצא עדכון לציבור.

 

ב.אנו נערכים באופן מסודר להגברת נוכחות באזור מוסדות החינוך בגבע ומרכז גבע.

היערכות זאת תהיה בשלב זה, מוגבלת בזמן ולגבייה תתקיים הערכת מצב שוטפת.

 

ג. תיעשה פנייה מצד המערכת לחברים לקחת חלק בשמירה וסיורים במהלך היום בשעות  

    הפעילות.

    אנו קוראים לחברים המוכנים לתרום מזמנם לעניין זה, לפנות לאסף גוריון (0547740705).

 

ד. חשובה במיוחד בתקופה זו השמירה בשער. נא לראות זאת כמחויבות אישית לביטחון  

    היישוב.

אסף גוריון – רב"ש
 איציק מור – מנהל הקהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף