מש"א - אלון קרל

 


עדכונים:

פרט לניהול השוטף של משאבי העבודה והאנשים בגבע, המשימה העיקרית בעת הזאת, היא איתור חברים וחברות המתאימים לאיוש משרות מרכזיות וועדותבקיבוץ:

מזכיר\ת קיבוץ. (במקום צלילה לקס המסיימת בסוף השנה)

יושב ראש לראשות הבנייה. (במקום יעל זיו)

נציג ציבור למזכירות. (נוצר חוסר במזכירות)

וועדה לביטחון סוציאלי. הגדרות התפקיד וקריאה למתנדבים לוועדה תצא בתוך שבועיים.

כל המשרות פתוחות בפני נשים וגברים כאחד.

אנו עושים מאמצים למצוא את האנשים המתאימים לתפקידים, מכל הבחינות. קיימת היענות נמוכה של החברים להציע עצמם לתפקידים, בעיקר לתפקידים הנושאים בחובם אחריות גבוהה. על כן הוקמו מספר צוותי איתור שעניינם לאתר חברים, היכולים להתאים לתפקידים השונים ולבצע פנייה ייזומה לכל אחד ואחת מהם. לצערנו, לא כל מי שמתאים- רוצה\פנוי\...

במידה ולא ימצאו מועמדים מתאימים \מעוניינים \פנויים מהקיבוץ, ניאלץ לפנות למועמדים מבחוץ.

במסגרת הניסיונות לאיוש אנו בוחנים מודלים היכולים לסייע למי שימלא את תפקיד המזכיר, לשמור על מקום עבודתו הקבוע. לשם כך יתכן שיוצע למנות שני מזכירים, כפי שכבר נעשה בעבר.

מזכיר קיבוץ

לפי תקנות האגודה השיתופית, מזכיר הקיבוץ חייב להיות חבר הקיבוץ, אולם אם הדבר לאמת אפשר ונזקקים לשירותיו של אדם חיצוני, יש למנות חבר מזכירות שהוא גם חבר משק, שיקבל עליו את המינוי סטטוטורי, כלומר מינוי חוקי הרשום בפני המוסדות החיצוניים. אפשרות אחרת היא, מינויו של יושב ראש לקהילה שיהיה חבר קיבוץ ויישא בתפקיד הסטטוטורי של מזכיר. מדובר על משרה חלקית. ותיעשה הגדרת תפקיד מותאמת.

הוועדה לביטחון סוציאלי

בפעם האחרונה שנבחרו חברים לוועדה היה זה לפני כ- ארבע עשרה שנה, עם אישור תכנית פנסיה 2000. הועדה עוסקת ב "קרן בחיים" (קופות גמל של חברים), ובקרנות ייעודיות שמטרתן ליצור מקורות לקיום הערבות ההדדית, כלומר קרן לחברים בעלי צרכים מיוחדים ולבנים תלויים.
הועדה מונה 8 חברים, יו"ר הועדה, מנהל תפעול, 3 נציגי ציבור, בעל מקצוע-חיצוני, מזכיר\ת הקיבוץ, וגזבר.

איחוד וועדות

מכיוון שקשה מאוד לגייס חברים לוועדות, עלתה הצעה לאיחוד מספר ועדות בעלות מכנה משותף, וועדות שעניינן ועיסוקן באותו תחום עיסוק, "הסנונית" הראשונה הן הועדות העוסקות בתחום העבודה ופיתוח קריירה ומקצוע : הנהלת מש"א, הנהלת עבודת חוץ וועדת השכלה. (הוצג במזכירות ויובא לאסיפה, בהמשך)

ולסיום, תזכורת חשובה – שעון החורף ייכנס לתוקפו ב- 25 לאוקטובר. בשעה שלוש לפנות בוקר יש להזיז את  השעון שעה אחת אחורה ומי שיעדכן את שעונו, ירוויח שעת שינה שלמה!

 סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף