משלחן מרכז המשק

משולחן מרכז המשק –

 

במכון השקדים – המכון פועל מתחילת אוגוסט ללא הפסקה, למעט שבתות וחגים. בשבוע האחרון עברנו את מחצית הכמות שהגיעה אלינו, ועוד היד נטויה. לקראת הגשמים, כיסינו את הערמות המחכות לעיבוד והשלמנו את בניית המחסן לתוצרת המוכנה, כל זאת לאחר שפינינו את המתחם הישן לטובת מפעל בקרה. בנוסף לכך, אנו מקדישים מחשבה להגדלת כושר התפוקה של המפעל, כיוון שברחבי צפון הארץ מתבצעות נטיעות נרחבות של שקדים. אנו נערכים לכך שבעוד כארבע שנים, נצטרך לתת מענה לכמות של פרי גדולה בהרבה. 

 

עבודות הפיתוח בכביש 71 –

כביש זה עובר לאורכו של העמק המזרחי, והעבודות שבו כוללות גם את ניקוז נחל שיזפים, המוכר לרובנו בשמו הישן – ואדי סידר. העבודות מתבצעות ממוצא הנחל בסמוך לכביש נעורה, ועד ליציאתו בין גבע לכפר יחזקאל. כידוע, כאשר יורדים גשמים חזקים במיוחד, זורמים מים רבים בנחל, לעיתים הכביש מוצף והדבר מסכן חיי אדם. עקב כך, יש כוונה להקים באפריל 2016, סכר קטן בסמוך למעגל התנועה החדש, שבשעת הצורך ימנע את הצפת הכביש וינקז את המים אל נחל חרוד. לפי התכנון, ישולב הסכר במבנה הכביש ולא יוסיף על הפגיעה בנוף. בנוסף, אגן הניקוז של הסכר יהיה בשטחה החקלאי של גבע, ואם וכאשר הוא יוצף, נקבל על כך פיצויים.

ניטור החשמל והמים – על מנת לבחון מערכות ניטור אוטומטיות של מוני חשמל ומוני מים, הקמנו צוות המונה את אלדד בן-ארי, עופר שוורצמן ואני. כרגע הותקנו מספר מערכות של יצרנים שונים למטרת בדיקה, ואנו מקווים שלקראת סוף שנת 2015, נוכל להביא המלצות על מערכות ההולמות את צרכינו. אמנם בנושא החשמל כבר קיימת בגבע תשתית תקנונית, אך בנושא המים יש להכין תכנית בקרה לצריכה הביתית ולנוי הפרטי. כיום מחוברות הגינות הפרטיות למערכת הציבורית, ואין לנו פיקוח מסודר עליהן. בתכניתנו לחבר את המים של הגינות לדירות, כדי שנוכל לבקר אותן. עלינו לקחת בחשבון, שמחירי המים בארץ עודכנו ועלו מאוד, ואם לא נבקר את צריכת המים שלנו, היא עלולה להפוך לנטל כלכלי נוסף. לפי כך, עלינו להתארגן ולתכנן היטב את השימוש במים, בהתאם ליכולתנו ובהתאם לתנאים הקיימים. בהמשך, אנו מתכננים להביא המלצות לציבור, לייעול השימוש במים ולחיסכון בהם.

בתקווה לגשמי ברכה, רענן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף