משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות:מישיבת המזכירות

א.                המזכירות דנה בהמשך יישום פעולות התייעלות וצמצום בהוצאות הקהילה.

באסיפה הקרובה תובא לדיון החלטת הנהלות בנושא "איחוד חנויות".

שרה מזור וענת בן-שמעון הציגו בפני המזכירות את עמדתן בנושא.

פירוט לגבי עמדתן ועמדת ההנהלות יוצג בדף, לקראת האסיפה שתיערך בעוד כשבועיים.

ב.                 המזכירות הסירה את הצעתה לבחירת מזכירת בניין בקלפי. פיטה ענבר, שנבחרה ע"י מש"א (צוות איתור) לאיוש המשרה, תיכנס לעבודה בתיאום עם מנהל הקהילה ומנהל מש"א, לאחר כניסתו לעבודה של מרכז-הבניין שנבחר.

מרכז-הבניין, ערן, יתחיל בהליך חפיפה (חלקי) עם יעל זיו בזמן הקרוב, ואח"כ ייכנס לעבודה מליאה.

ג. המזכירות קבלה דיווח בנושא דחיית האסיפה שנועדה להצגת דו"ח ביקורת בניין ע"י המבקר רון רוזן.

הסיבה לדחייה הייתה פנייתו של עופר ברזק למזכירה בבקשה להגיב לדו"ח.

עופר נמנע עד כתיבת הדו"ח הסופי, משיתוף פעולה עם המבקר.

בסדרת התייעצויות של המזכירה, שי דנצינגר יו"ר ו. ביקורת ורון רוזן המבקר, החלטנו לאפשר לעופר, להגיב לדו"ח.

עופר צריך להגיש למבקר את התייחסותו בכתב, עד יום ג' 20.10.15. לאחר מכן נמשיך

בהליך, בהנחיית המבקר, במגמה להציג  את הדו"ח  לפני הציבור, בהקדם.

שבת שלום, צלילה לקס

************************

שינויים במחירי מוצרים-חדר האוכל:

מוצרי מחלבת נעמה:

מכיוון שב1.9.15 עלו המחירים למוצרי מחלבת נעמה בכולבו והמחירים בחדר האוכ לעוד לא עודכנו בהתאם- במהלך החודש נעדכן את מחירם גם בחדר האוכל.

ירקות:

עקב מחירי הירקות המשתוללים לאחרונה- יעודכנו מחירי הירקות בא. הבוקר (ירק לסלט) ומחירי הסלטים  והירק החם בא. הצהריים.

·  המחירים מתעדכנים בחדר האוכל מעת לעת לפי מחיר הכניסה של המוצרים השונים. כמו שנהגנו עד היום- במידה והמחירים ירדו או יעלו- יתבצעו שינויים בהתאם.

בברכת יום טוב,  צוות ענף המזון

מופיע בעלון:
תגובות לדף